För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter
Tidningen företagaren

Guide: Är firman i toppform?

Ta en stund till att granska firmans avtal, försäkringar och lån. Företagarens checklista hjälper dig att ställa de rätta frågorna – och göra de bästa valen.
Publicerad 12 apr 2021

Ta en stund till att granska firmans avtal, försäkringar och lån. Företagarens checklista hjälper dig att ställa de rätta frågorna – och göra de bästa valen.

Som företagare är det lika viktigt att granska firmans ekonomi som din egen privatekonomi. Kolla vad företagets försäkringar kostar, granska hyresvillkoren, jämför räntesatsen på företagslånen med andra finansieringsalternativ och fundera på vilka prenumerationstjänster som företaget verkligen behöver. Granskningen tar en stund i anspråk – men du får bättre koll och kan använda företagets pengar på ett mer effektivt sätt.

Billigare lokaler

I pandemins kölvatten är det många företag som ser över sina lokalbehov. Allt fler upptäcker att man inte behöver komma till kontoret varje dag och det är en utveckling som öppnar för nya och intressanta lokalalternativ. Kanske är det dags att dra ned på kontorsytan eller att välja en ny och billigare adress. Ett lokalbyte kräver ofta en viss framförhållning på grund av villkoren i befintliga hyreskontrakt.

Experten tipsar: ”Ett hyreskontrakt kan skrivas på bestämd eller obestämd tid. En fördel med ett tidsbestämt avtal är att du kan planera verksamheten och inte behöver oroa dig för att bli uppsagd från lokalen. Men det vi har sett under pandemin är att många medlemsföretag upplever det som en belastning när de inte snabbt har kunnat komma ur tidsbestämda hyresavtal. Rådet blir att granska dina hyresavtal. Om du ingår ett hyresavtal på bestämd tid är det viktigt att hålla koll på uppsägningstiden så att du inte missar tidpunkten för när avtalet kan sägas upp”, säger Kristina Berglund, jurist hos Företagarna.

Firmans likviditet

Firmans likviditet kan hålla företagare vakna om natten. Undersök vilka alternativ du har för att förbättra likviditeten. Det kan handla om att omförhandla betaltider med både dina leverantörer och kunder. Vissa företagare lockas att använda tjänster som fakturabelåning eller fakturaköp, då får du snabbare men lite mindre betalt.

Experten tipsar: ”Det är viktigt att du sätter dig in i vilka villkor som gäller. Factoringbolagen vill tjäna pengar samtidigt som de gör allt för att minimera sina risker. Precis som Företagaren har uppmärksammat i en tidigare artikel kan du tvingas att köpa tillbaka fakturan om kunden är en dålig betalare eller invänder mot fakturan. Då riskerar du att hamna i likviditetsproblem i alla fall”, säger Karin Berggren, Företagarnas chefsjurist.

Klokare finansiering

Att hitta kapital är en utmaning för de flesta entreprenörer. En ny rapport från Företagarna visar att hela 68 procent anser att det är ganska eller väldigt svårt att finansiera företagets investeringar med extern finansiering. Motsvarande siffra 2019 var 55 procent.

Experten tipsar: ”Det kan löna sig att granska firmans kreditvillkor. Betalar du för hög ränta? Vår finansieringsrapport visar att företagen i genomsnitt betalar 4,4 procent i ränta på befintliga lån. Det kan också finnas anledning att undersöka alternativ till traditionella banklån, exempelvis crowdfunding. För bolag som befinner sig i uppstart eller tillväxt kan dessa alternativa finansieringskällor vara avgörande för att driva företaget vidare”, säger Daniel Wiberg, Företagarnas chefsekonom.

Revision eller inte?

Revisorstvånget för mindre bolag avskaffades för tio år sedan, i november 2010. Om din verksamhet växer, och når upp till minst två av följande gränsvärden för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren, måste du ha en godkänd eller auktoriserad revisor:
… fler än 3 anställda (i medeltal)
… mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
… mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning.

Samma gränsvärden ska uppnås båda åren. Om du ligger under gränsvärdena behöver du inte anlita en revisor.

Experten tipsar: ”Det har gått drygt ett decennium sedan gränsen för revision höjdes i Sverige. Åtgärden var tänkt som en förenkling för de minsta bolagen och har för många inneburit just det. Men reglerna för när det krävs revision är inte helt enkla att hålla reda på. Du behöver hålla koll på om företaget hamnar över eller under olika gränser och dessutom över flera års tid. Det finns en överhängande risk att småföretagare fortsätter att anlita revisor trots att man inte behöver det. Revisionen är en kostnad både i tid och pengar som en företagare kan vara utan, särskilt i kristid. Företagarna anser att det är dags för ytterligare förenklingar i revisionsplikten. Där skulle till exempel ytterligare en höjning av gränsen för revision kunna vara ett sätt att underlätta för Sveriges småföretagare. I dagsläget är dock det bästa tipset att ha en god relation med den som sköter bolagets löpande redovisning (om man nu har någon som gör det) som kan hjälpa till att hålla koll på om man hamnar över eller under gränsen för revision”, säger Helena Fond, näringspolitisk expert hos Företagarna med regelförenklingar som specialitet.

Prioritera pension och socialförsäkringar

Som företagare är det extra viktigt att förstå hur det sociala skyddsnätet fungerar. Det gäller framför allt att hålla koll på din sjukpenninggrundande inkomst (förkortad SGI). Den ligger till grund för hur mycket pengar du kan få vid exempelvis sjukdom eller föräldraledighet. För att få en sjukpenninggrundande inkomst krävs att du som arbetar i det egna aktiebolaget tar ut en lön. Om du driver enskild firma är det överskottet före skatt som ligger till grund för beräkningen av SGI. Gå också in på sajten minpension.se för att se hur det står till med din pension.

Experten tipsar: ”Regelverket för sjukpenninggrundande inkomst är så snårigt att det kan ta lång tid att få sin SGI fastställd. Tänk också på att om du väljer att ta ut en låg lön eller har ett lågt resultat i firman så får du får lägre ersättning vid sjukdom, föräldraledighet etc. När det gäller företagares pensionsavsättningar är regelverket förhållandevis gynnsamt – sätt dig in i frågan”, uppmanar Erik Ageberg, näringspolitisk expert hos Företagarna med socialförsäkringsfrågor som specialitet.

Spara på kostnaderna

Mobiltelefonabonnemang, bränsle till firmabilen, bokföring och resor är exempel på kostnader som uppgår till betydande belopp i de flesta företag. Som medlem i Företagarna kan du dra nytta av de fördelaktiga avtal som Företagarna har förhandlat fram med en rad leverantörer av varor och tjänster.

Experten tipsar: ”Titta igenom dina medlemsförmåner på foretagarna.se/medlemsformaner och fundera på vilka behov du har i din verksamhet. Ansök om företagskort, exempelvis på drivmedel och hos IKEA, då är du redo när det är dags för inköp. Ladda även ner appen Företagarna förmåner – då är det enkelt att se och nyttja dina erbjudanden”, säger Maria Stenström, kommunikatör för medlemsförmåner hos Företagarna.

Prisvärda försäkringar

Har du koll på firmans försäkringsskydd? Ett bra skydd handlar om så mycket mer än att bara skydda företaget från stölder. Vad händer om du eller en viktig medarbetare blir sjuk under en längre tid? Har du koll på dina ansvarsförsäkringar? Och har du råd att betala hyran och andra fasta kostnader om du inte kan arbeta under en period på grund av sjukdom?

Experten tipsar: ”Företagarna Försäkringar är anpassat efter småföretagarens behov. I kraften av våra 40 000 medlemmar har vi förhandlat fram riktigt bra försäkringspaket som passar den verklighet som våra medlemmar lever i. Företagarna har paketerat försäkringar som passar dig som företagare och dina anställda, ditt företag samt din firmabil. Allt finns på foretagarna.se/forsakringar”, säger Anna-Carin Enwall, chef för Företagarnas marknads- och försäljningsavdelning.

Fler nyheter från Företagarna