För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter
Tidningen företagaren

"Regelförenklingar för mikroföretag utreds"

Marie Wall, startupansvarig på näringsdepartementet, berättar om deras arbete för att hjälpa unga företagare framåt.
Publicerad 3 sep 2020

Vilka trender ser du när det gäller ungt företagande?

– Vi ser ett ökat fokus på idéer som är bra för samhället, att fler unga tjejer vill starta företag och att kapital sakta men säkert börjar nå nya målgrupper och nå ut i landet. För det mer högteknologiska entreprenörskapet, inom till exempel AI, robotik och life science, vågar allt fler stora företag gå in som partner och kunder.

Varför väljer många unga företagande som en möjlighet att förändra?

– Det finns många samspelande faktorer. Ung företagsamhet engagerade nästan 34 000 ungdomar 2019-2020 vilket ökat kunskapen om hur man startar företag. Digitaliseringen möjliggör också helt nya affärsidéer som unga ofta är snabba att identifiera, medan Sverige har riktigt bra inkubatorer över hela landet.

Vilka frågor kring ungt entreprenörskap prioriteras just nu?

– Innovationsstödet vid universitet och högskolor utreds samt regelförenklingar för mikroföretag. Samtidigt har vi en väldigt speciell situation, där många företag möter utmaningar de knappast kunnat förbereda sig på. Mycket av arbetet handlar om olika åtgärder för att minska de negativa konsekvenserna av coronapandemin för företagen, så att i grunden sunda företag klarar sig. Samtidigt ser vi mängder av företag som svarar upp mot de nya samhällsutmaningarna.

Så här kommenterar Helena Fond, Företagarnas expert på regelförenkling, beskedet från näringsdepartement:

- Det är glädjande att näringsdepartementet ser utredningen kring förenklingar för främst microföretagare som prioriterad. Om vi ska få fler unga att stanna kvar som företagare är det av största vikt, inte minst nu, att de inte stoppas av krångliga regler och omöjliga rapporteringar. De behöver lägga sin tid på att utveckla sina företag inte på administration.

Fler nyheter från Företagarna