podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter
Tidningen företagaren

”Regeringen tycks slå dövörat till”

Småföretagen blir de största förlorarna när regeringen bantar PPM-systemet, varnar Daniel Wiberg, Företagarnas chefsekonom.
Publicerad 6 nov 2020
Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg. Foto: Oskar Omne.

Regeringen, med socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi i spetsen, vill strama upp PPM-systemet och ta fram ett upphandlat fondtorg för premiepension. Förslaget, som presenterats i Utredningen om ett upphandlat fondtorg för premiepension, riskerar att ytterligare försvåra småföretagens finansiering. Kritiken har varit massiv, men regeringen tycks slå dövörat till.

Upprepade undersökningar av Företagarna och andra visar att mindre och växande företag upplever betydande svårigheter med att få finansiering till investeringar och tillväxt. Att riskkapitalförsörjningen nu kan komma att strypas ytterligare är alltså mycket oroande. Men hur kommer det sig att färre valbara fonder i PPM-systemet leder till minskad kapitalförsörjning för mindre och växande företag? För att hitta svaret kan vi börja i det som kan sägas vara aktiemarknadens två huvudfunktioner.

Den så kallade primära marknadsfunktionen underlättar bolagens kapitalförsörjning och gör det möjligt för bolagen att erhålla kapital genom att emittera aktier till investerare. Genom att investera i aktier kan investerarna (allmänheten) delta i den värdestegring och förmögenhetsbildning som följer av växande företag. Detta är en demokratisk aspekt som på många sätt utgör en grund för marknadsekonomins berättigande och funktionssätt.

Öppnar företag för allmänheten

Börsen bidrar också med att öppna upp företagen för allmänheten. Ekonomisk redovisning offentliggörs, vilket leder till ökad transparens så att även allmänheten och småsparare får en inblick i bolagens verksamhet. Aktiemarknadens andra huvudfunktion är att utgöra en andrahandsmarknad för handel i redan börsnoterade värdepapper.

Handeln ger investerarna fortlöpande marknadspriser, vilket är avgörande för marknadens funktion och effektivitet som prissättare. Med handeln i värdepapper skapas likviditet för företagens ägare och investerare. Genom att investera i olika bolag kan investerarna även diversifiera sina innehav och på så sätt minska och hantera sin risk.

Valfriheten inskränks

När antalet fonder i PPM-systemet nu kan komma att minska radikalt, till följd av regeringens och utredningens förslag, kommer allmänhetens valfrihet att inskränkas. Framför allt kommer antalet svenska småbolagsfonder att bli färre eftersom dessa är dyrare för fondbolagen att förvalta jämfört med breda indexfonder. Indexfonder investerar relativt sett mindre i småbolag, vilket alltså försvårar finansieringen för denna grupp. När antalet fonder krymper, minskar dessutom handeln i svenska aktier. Det försvårar också småföretagens finansiering och har i sig en negativ effekt på priset på svenska aktier.

För ekonomin i stort kan detta få långtgående konsekvenser. Svårigheterna att få finansiering leder till färre investeringar generellt, vilket i sin tur leder till lägre sysselsättning och tillväxt. En ytterligare konsekvens blir att allmänhetens möjligheter att investera och delta i den värdetillväxt som skapas i svenska företag minskar. Så därför ställer jag min slutliga fråga direkt till socialförsäkringsministern: Vem tjänar på detta, Ardalan?

Bra!

PPM-systemet kan bidra till investeringar och tillväxt.

Dåligt!

Regeringens PPM-förslag stryper viktigt kapital till växande företag.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna