För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter
Tidningen företagaren

”Krisen kommer att gå över”

Få är så erfarna, så starka och så förberedda på att hantera motgångar såväl som framgångar som företagare, säger Daniel Winberg, Företagarnas chefsekonom.
Publicerad 25 mar 2020
Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg. Foto: Oskar Omne.

Just nu ser vi stora effekter till följd av Coronavirusets spridning i Sverige och världen. I takt med att viruset sprids i Sverige blir det uppenbart att det handlar om en kris för hela samhället, inte minst för det offentliga skyddssystemet med vården i täten. Men när dimman skingras – och det kommer den att göra – blir det viktigt att så många som möjligt har övervintrat. Och är det några som kan hålla ut i kris så är det företagare.

Senast i raden av tidigare kriser, med denna typ av gigantisk ekonomisk påverkan var finanskrisen 2007–2008, vilken drabbade större delen av världen och betraktas som den värsta finansiella krisen sedan den stora depressionen på 1930-talet. På flera håll i världen ledde krisen till flera års recession där hela länder riskerade att gå i konkurs. I Sverige sjönk lönsamhet och sysselsättning även om vi klarade krisen relativt väl, delvis tack vara starka offentliga finanser.

I början av 2000-talet drabbades vi desto hårdare. Så kallade dotcombolag med fokus på Internet och/eller mobiltelefoni växte sig stora på kort tid, övervärderades och många gick sedan i konkurs eller till försäljning vilket ledde till den så kallade IT-kraschen. Obalanserna var ett resultat av tilltron till "den nya ekonomin", och förklaras numera främst som en effekt av ett marknadspsykologiskt fenomen.

Den djupa ekonomis krisen i början av 1990-talet ledde visserligen till en utslagning av stora delarna av industrin. Men en lång rad strukturreformer pressades också fram vilka radikalt förändrade mycket av den ekonomiska politiken jämfört med 1970- och 1980-talen; striktare budgetregler, skattereform, avregleringar, skärpt konkurrenslagstiftning, EU-medlemskap, självständig riksbank med inflationsmål och rörlig växelkurs och en ny pensionsreform.

Det vill säga, inom loppet av några år drev politikerna igenom en ny och mer modern ekonomisk politik än den som fallerat. Samtidigt fick Sverige draghjälp av en svagare valuta, god internationell tillväxt samt en lyckosam positionering i den nya informationsteknologin.

Mycket är oklart i nuläget och fokus för regering och myndigheter måste vara att begränsa spridningen av viruset och därmed skapa förutsättningar för att så snart som möjligt komma tillbaka till en mer normal verklighet. En rad politiska förslag har lagts fram i syfte att öka företagens möjligheter att hantera krisen. Det är en bra början. Vi på Företagarna arbetar hårt för att skapa klarhet kring när och hur dessa åtgärder kan omsättas i praktiken ute i företagen, samt för att föreslå och påtala behovet av ytterligare krisåtgärder. Det handlar såklart om förslag för att minska påfrestningarna för alla företagare som nu står inför en akut likviditetsbrist, permitteringar eller till och med konkurs. Det är ju ofta inte bara företaget och som står på spel, utan även den egna och andras försörjning.

Få individer är så erfarna, så starka och så förberedda på att hantera motgångar och misslyckanden såväl som framgångar, som företagare. Krisen kommer att gå över och Sveriges mindre och växande företag kommer komma igen. Då kommer vi också dra viktiga lärdomar som stärker Sveriges företagare på sikt.

Bra!
Sveriges mindre och växande företag kommer att komma igen.

Dåligt!
Det är inte bara företag som står på spel, även försörjning för andra.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna