podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter
Tidningen företagaren

Företagarnas experter stöttar mitt i krisen

Företagarnas politiska experter hjälper och stöttar medlemmar i kris samtidigt som de försöker få politikerna att inse det allvarliga läget för landets småföretagare.
Publicerad 25 mar 2020

Lise-Lotte Argulander, Företagarnas expert på arbetsrätt och arbetsmiljö:

”Det är gripande berättelser”

Vad händer i Företagarsverige?

– Vi befinner oss i en overklig situation. Jag har hjälpt företag i kristider under hela min karriär, men det här är något helt annorlunda. Tidigare kriser har kommit krypande, Coronakrisen slog till med full kraft på två veckor.

Vilka berättelser får du höra?

– Jag sitter hemma och svarar på samtal från medlemmar och stöttar vår juridiska rådgivning som jobbar under en otrolig press just nu. Vi får hundratals samtal från företagare i kris – varje dag.

– Det är mycket gripande berättelser och ibland är det är svårt att hålla tillbaka tårarna. En medlem berättade att hon driver en ledarskapsutbildning som har gått alldeles utmärkt i 20 år – men nu är alla uppdrag avbokade tills efter sommaren. Och det som gör mest ont är att hon som soloföretagare med nuvarande regler inte omfattas av korttidpermittering.

Hur jobbar du med att påverka politiker och myndigheter?

– Vi försöker hitta så många påverkansmöjligheter som möjligt. Jag kontaktar politiker så att de förstår hur orättvist vissa företagare drabbas. Regeringen måste ändra reglerna för korttidspermittering så att de också omfattar familjeföretagare och soloföretagare.

Erik Ageberg, Företagarnas expert på socialförsäkringsfrågor:

”Vårt krisarbete handlar om att få politikerna att förstå vad som händer”

Vad händer i Företagarsverige?

– Allt har gått otroligt snabbt. Det som berör mig allra mest är alla de samtal som jag har med våra medlemmar. Jag visste det innan, men har åter fått bekräftat att medlemmarna är hårdhudade och gör sitt yttersta för att få sina verksamheter att överleva.

– Samtidigt försöker jag påminna om att det är det viktigt att komma ihåg konsekvenserna om du exempelvis går ned i lön; det drabbar din sjukpenninggrundande inkomst som i sin tur leder till lägre sjukersättning och föräldrapenning, sämre pension osv.

Vilka berättelser får du höra?

– Företagare drabbas hårt av att så många medarbetare inte finns på jobbet. En konsekvens av den slopade karensdagen är att sjukfrånvaron har blivit helt okontrollerbar på vissa arbetsplatser.

– Jag pratade nyss med en företagare som har 50 anställda och när förslaget om slopad karensdag presenterades på en presskonferens så var 20 procent av arbetsstyrkan borta den följande dagen.

Hur jobbar du politiskt?

– Vi är positiva till de flesta åtgärder som regeringen har föreslagit, men vi är kritiska till hur de har presenterats. Inte minst har förslaget om slopad karensdag och att du kan vara hemma 14 dagar utan sjukintyg skapat problem.

– Arbetet nu handlar mycket om att gräva i de förslag som regeringen presenterar och se vilka konsekvenser de får för våra medlemmar. En viktig del i Företagarnas krisarbete är att kontakta politiker och berätta hur förslagen påverkar företagare och föra konstruktiv dialog. Vi berättar vad som händer i Företagarsverige just nu och kommer med förslag till lösningar.

Patrick Krassén, Företagarnas skattepolitiska expert

”Konsekvenserna kommer bli långtgående”

Vad händer i Företagarsverige?

– Det som händer är både förvånande och skrämmande. Alla begränsningar som har införts får långtgående konsekvenser för vårt sätt att leva och göra affärer under en lång tid framöver. Vi kommer att besegra Coronaviruset, men det som oroar mig är om vi hamnar i en situation där vi får svårt att återgå till hur vi levde och arbetade före Coronakrisen. Världen behöver återgå till ett läge präglat av öppenhet, tillit och handel, och en nedstängning under lång tid riskerar att förstöra stora värden.

Hur jobbar du politiskt?

– Jag granskar och kommunicerar konsekvenserna av de nya skatteförslag som presenterats. Och så svarar jag på frågor från medlemmar och media. Har redan haft två intervjuer denna morgon.

Hur ska jag som företagare klara krisen?

– Som företagare måste du ta initiativ att dra ned på kostnader, hushålla med resurserna och försöka övervintra så gott det går. Samtidigt gäller det att se upp för att dra på sig skatteskulder som riskerar att sluta i en konkurs. När krisen väl är över kommer det förhoppningsvis att finnas en uppdämd efterfrågan, bland både företag och konsumenter.

Företagarnas rådgivning är en livlina för företagare i kris. Under de senaste veckorna har de juridiska experterna blivit en ovärderlig samtalspartner för företagare som går igenom några av svåraste dagarna i landets historia. Det kommer 100-tals samtal varje dag och rådgivningen har förstärkts med extra bemanning. Rådgivningen är en kostnadsfri förmån för dig som medlem i Företagarna och du når den på 0771-45 45 45.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna