headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

”Skatteverket har varit mer lyhörda”

Patrick Krassén, Företagarnas skattepolitiska expert, berättar om hur hans arbete påverkats av krisen.

Hur är dina arbetsdagar under Coronakrisen?

– Intensiva, allting går väldigt fort just nu. Att granska innehållet i de krispaket som presenteras på löpande band överskuggar allting annat.

Har politikerna lyssnat på Företagarnas argument under Coronakrisen?

– Överlag ja, det skulle jag säga. I vanliga fall har vi en ganska tydlig spelplan, där politikerna vet vad olika ledande organisationer har för intressen och vilka frågor som vi driver. Men i dessa turbulenta tider har det blivit viktigare för politikerna att stämma av hur olika krisåtgärder stämmer överens med verkligheten för landets företagare. Jag upplever att regeringen har lyssnat på våra argument och att Företagarna har bidragit till innehållet i vårens stödpaket – även om vi förstås inte fått gehör för allt.

Hur är kontakterna med Skatteverket och andra myndigheter?

– Jag upplever att exempelvis Skatteverket har varit mer lyhörda i sitt arbete att ta in synpunkter på hur olika förslag påverkar en företagares vardag än vanligtvis, och det känns positivt.

Några nackdelar?

– Som sagt, allting går väldigt snabbt. Det finns inte alltid tid att analysera konsekvenserna av de förslag som presenteras.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap