headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

”Vi har fått gehör för våra hjärtefrågor”

Helena Fond, näringspolitisk expert berättar om hur Företagarnas påverkansarbete har påverkats av den pågående krisen.

Hur fungerar hemmakontoret?

– Jo tack, riktigt bra. Jag har vanan inne att jobba hemifrån sedan tidigare. Men med coronakrisen förändrades världen brutalt och det gällde att få ordning på alla praktiska rutiner för att jobba hemma på heltid. Under de första veckorna var tillvaron ganska kaotisk. Vi jobbade oavbrutet med att försöka få en överblick av situationen i samhället, granska de politiska utspelen och hjälpa medlemmar i kris.

Har det blivit en vardag mitt i coronakrisen?

– Nu fungerar det praktiska riktigt bra och jag tycker att den här perioden har skapat en fin teamkänsla, både internt inom Företagarna och externt. Kontakterna med myndigheter har också blivit en helt annan sak. Jag upplever verkligen att det finns en vilja att få hjälpa till. Tidigare hade vi exempelvis möten med Bolagsverkets ledning i stora konferensrum, nu sitter vi alla hemma vid våra köksbord och diskuterar hur vi tillsammans kan hitta lösningar som gör det enklare för landets företagare. Det här är en härlig känsla som jag vill behålla även när coronakrisen är över.

Har politikerna lyssnat på Företagarnas argument?

– Absolut, det är en fantastisk känsla att vi får ett sådant gehör för våra hjärtefrågor. Vi kommer med förslag den ena dagen och redan den följande veckan är de genomförda. Nu har politikerna visat att det går att göra förbättringar snabbt.

– Nackdelen är att det går lite väl fort ibland. Förslagen blir kanske inte så genomtänkta och det kan leda till en onödig regelbörda. Då finns risken att något som i grunden är bra inte kommer att fungera eftersom företagare upplever det som för krångligt.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap