headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

”Det är blod, svett, tårar – och kärlek till de anställda”

Hampus Löwstedt, jurist på Företagarnas juridiska rådgivning berättar om hur de hjälper medlemmar under den pågående krisen.

Sex krispaket på sju veckor. Hur är det att som jurist och rådgivare i juridiska frågor att tackla det?

– Det är en extremt osäker tid rent rättsligt, beträffande krispaketen. Det som lyfts i nyheterna är oftast förslag, vilket inte alltid framgår. De ska röstas igenom riksdagen innan de egentligen blir gällande. Det har varit viktigt för oss jurister att sätta oss in i lagtexten och förarbetena både innan och efter förslagen röstats igenom, för att tolka hur de olika paketen ska tillämpas. Utifrån det kan vi sedan jämföra med hur myndigheterna tolkar lagstiftningen och ge råd kring hur medlemmar kan använda paketen.

Utifrån alla samtal med medlemmar den senaste tiden – hur står det till i Företagarsverige?

– Jag ska inte ljuga. Många är väldigt oroliga för sin framtid. De har drivit sina företag under lång tid, välskötta verksamheter som nu går på knäna. Men det är ändå en väldig skillnad i dag mot för några veckor sedan. Då rådde allmän panik och samtalen handlade om att undvika konkurs. Nu ligger fokus mycket mer på framtiden. Företagare har tagit ett djupt andetag, bitit i det sura äpplet och nu kämpar de vidare.

Är det något medlemssamtal som du särskilt kommer ihåg?

– Jag minns en person som ringde in och var väldigt orolig för bolagets tolv anställda. Det speglar så tydligt att fyra av fem jobb skapas av småföretagare. Det är blod, svett, tårar – och kärlek till de anställda

Ett samtal där du och Företagarna kunde göra skillnad?

– I ett fall kunde vi titta på stödet för korttidsarbete och inse att olika lösningar för de olika driftsenheterna underlättade ordentligt för verksamheten. Överlag har vi nu haft tusentals samtal i månaden, fyra gånger så många som annars. I vanliga fall har vi 50 samtal till rådgivningen per dag, nu har vi haft upp till 165 samtal per dag. Vi har precis rekryterat tre extra rådgivare för att kunna upprätthålla en hög servicenivå mot våra medlemmar.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap