headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

”Många ser en ljusglimt i krisen”

Art Löndahl, ansvarig Företagarnas medlemssupport och försäljning, berättar hur arbetet påverkats av krisen.

Sex krispaket på sju veckor. Hur har det påverkat Företagarnas medlemssupport?

– I början av krisen märkte vi ett ökat tryck på vår medlemssupport. Vissa veckor var det 50 procent fler samtal jämfört med samma period året innan. Vi får fler frågor både i supporten och chatten när regeringen släpper nya krispaket. Då gäller att hålla oss uppdaterade för att kunna svara på frågorna och vägleda våra medlemmar.

Hur mår Företagarsverige, utifrån medlemskontakten?

– I början var det förvirring, oro och desperation. Nu har våra medlemmar gått förbi orosfasen och ställer konkreta frågor för att hantera krisen på ett mer strukturerat sätt. Många ser en ljusglimt i krisen, nu gäller det att hålla ut lite till.

Ett samtal där du och Företagarna kunde göra skillnad?

– En företagare som inte var medlem ringde in. Hon var mitt uppe i krisen utan att egentligen ha tillgång till rådgivning. Jag skickade över artiklar och tipsade om livesändningar på Facebook med våra jurister. Hon grät av lättnad, berättade hon i ett tack-sms några dagar senare. Hon valde också att bli medlem.

Vad kommer du att minnas från den här tiden?

– Hur det här har slagit mot landets småföretagare, men också hur fast beslutna de är att de ska klara krisen. Det finns en envishet och bestämdhet utöver det vanliga hos småföretagare. Jag tar också med mig insikten om hur viktigt det är att inte vara ensam och hur stor effekt det har att någon lyssnar. Vi har byggt upp ett stort förtroendekapital hos företagare i landet genom att snabbt vara uppdaterade och dela kunskap, tror jag. Särskilt eftersom vi har spridit information till alla företagare, inte bara medlemmar.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap