För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter
Tidningen företagaren

”Minns ni januariöverenskommelsen?”

Januariöverenskommelsen skulle gynna arbete och företagande – Jag hoppas att regeringen och samarbetspartierna kommer ihåg det, påminner Daniel Wiberg, Företagarnas chefsekonom.
Publicerad 4 dec 2020

Socialdemokraterna lyckades 2019 bryta upp Alliansen och bilda regering med stöd av Centerpartiet och Liberalerna. Priset var januariöverenskommelsen där S har förbundit sig till en rad ganska omfattande politiska lappkast, inte minst i näringspolitiken. Det kan kännas avlägset i spillrorna av restriktioner och coronapandemins framfart. Men hur har det gått? Har regeringen levererat vad den utlovat? Låt oss titta på tre för Företagarna viktiga områden.

I avtalet finns flera förslag som var så gott som färdigförhandlade, frågor som Företagarna länge har arbetat för. Till dessa hör exempelvis utvidgat rutavdrag och borttagandet av den extra beskattningen vid generationsväxling. Även avskaffandet av värnskatten måste räknas som en stor seger för landets företagare eftersom det frigör resurser och ökat löneutrymme. Samtidigt finns det flera förslag som är oklara och som tolkas olika av januaripartierna. Av de mer konkreta förslagen är det framför allt tre som har en direkt påverkan på de mindre och växande företagens möjligheter till jobbskapande och tillväxt.

  1. Moderniserad arbetsrätt. Överenskommelsen säger att lagen om anställningsskydd ska ändras genom tydligt utökade undantag från turordningsreglerna. Lagändringen ska även bidra till lägre kostnader för företag i samband med uppsägningar, samtidigt som rättssäkerhet och skydd mot godtycke upprätthålls. Förändringarna i LAS ska genomföras senast 2021. Men vad har faktiskt åstadkommits, med en månad kvar till 2021? Ja, ingenting faktiskt. Regeringen har endast meddelat att den kommer gå vidare med den överenskommelse som PTK och Svenskt Näringsliv slutit om arbetsrätten, men som LO avfärdar.

  2. Gynnsammare beskattning för växande företag. Redan innan bläcket på januriavtalet hade torkat gjorde finansministern utspel om en höjd entreprenörsskatt. Hon meddelade dessutom, redan innan coronakrisen bröt ut, att en större skattereform inte kommer hinnas med under mandatperioden. Taket för rutavdraget har förvisso höjts och avdraget utvidgats något till bland annat tvätt och vård av kläder och hemtextiler vid en tvättinrättning. Häromdagen kom också ett förslag på förändring av villkoren för personaloptioner. Övriga skattefrågor dras i långbänk. Kanske saknas viljan hos regeringen att sänka skatterna för företagare?

  3. Arbetsförmedlingen reformeras i grunden. Reformeringen av Arbetsförmedlingen tycks ha stött på betydande svårigheter och har nu i det närmaste stannat av. Samtidigt ökar arbetslösheten och långtidsarbetslösheten växer. Trots detta saknas tydliga besked och politisk riktning för arbetsmarknadspolitiken i budgeten för 2021. Det är djupt oroande för alla landets företag som behöver snabb hjälp att hitta rätt kompetens.

Trots att det finns mycket som skiljer företagare åt, så finns det en gemensam nämnare: att man vill se en politik som förbättrar, inte försvårar, för företagare. Januariöverenskommelsen skulle gynna arbete och företagande – jag hoppas att regeringen och samarbetspartierna kommer ihåg det.

Bra! Delar av januariöverenskommelsen har genomförts.

Dåligt! Flera viktiga delar av överenskommelsen dras i långbänk.

Fler nyheter från Företagarna