headphones newspaper video-player

Entreprenören som skapar jobb åt fler

Ali Khalil, vd för Miljonbemanning, har satsat på innovativa metoder, bland annat vr-teknik, för att snabbare utbilda och matcha ut människor i jobb.
Publicerad 3 dec 2020

Bemanningsföretaget fortsätter att via utbildningsinsatser ställa om konsulter som förlorat sina uppdrag så att de kan kliva in i nya branscher där behoven ökar.

– Konsulter som förlorade sina uppdrag från till exempel hotell- och restaurangnäringen kunde efter kortare insatser kliva in och arbeta inom lager- och logistiksegmentet, där den ökade e-handeln lett till att det behövs mer personal, säger Ali Khalil som ser en kraftigt ökad arbetslöshet framför allt i de grupper som redan innan pandemin stått en bit ifrån arbetsmarknaden.

– Nu har trösklarna höjts och utmaningarna blivit tuffare. Vi arbetar utifrån en tanke om att vi inte kommer att återgå till det som var före pandemin. Digitaliseringen och den ökade närvaron på nätet ger oss nya vanor som med största sannolikhet är här för att stanna.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans kan vi förändra

49 anledningar ...

... att bli medlem i Företagarna. Vi är stolta över att kunna visa upp allt du får.

Nätverk

Företagarnas nätverk bygger på kunskap och inspiration för att förbättra möjligheterna för dig som driver företag.