podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter
Tidningen företagaren

Viktiga företagarpolitiska segrar under coronakrisen

Företagarnas intensiva arbete med att påverka regeringens krisåtgärder under våren har givit bra resultat. Det konstaterar Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg.
Publicerad 31 aug 2020
Daniel Wiberg listar de viktigaste politiska framgångarna. Foto: Oskar Omne.

Coronakrisen har fått till följd att många av Sveriges företag kastats in i en av de djupaste och mest svåröverskådliga kriser vi upplevt i modern tid. I takt med att antalet företag som påverkas negativt blir fler, stiger arbetslösheten och utanförskapet ökar.

Vårens nio extra ändringsbudgetar med krisåtgärder har visat på viss förståelse från regeringens sida, men det har tyvärr gått långsamt och allt har inte varit bra.

Vi på Företagarna har fått arbeta hårt för att påtala hur småföretagares vardag ser ut och få till ändringar i krispaket som blivit för mycket av skrivbordsprodukter. Och vårt arbete har gett resultat:

  • Från början omfattades inte företagens ägare och familjemedlemmar av systemet med korttidsarbete (kortitdspermittering). Regeringen fick backa.

  • Anstånden med skatteinbetalningar belades först med orimligt hög ränta. Regeringen backade.

  • Regeringen slopade karensavdrag och sjukintyg för sjukfrånvaro, men tog också tillfälligt över de kraftigt ökade sjuklönekostnaderna under två månader. Företagarna krävde förlängning. Regeringen förlängde det slopade sjuklöneansvaret med ytterligare två månader.

  • Ett omställningsstöd som ersätter nedgång i omsättning på grund av coronakrisen har tagits fram. Företagarna har varit pådrivande, även om stödet i slutändan inte blivit så tillämpligt och generöst som vi önskat.

  • Det skatterättsliga företrädaransvaret har pausats i samband med anstånd för skatteinbetalningar, så att ägare till företag som fått likviditetsproblem på grund av corona inte känner sig tvingade att gå i konkurs för att inte bli personligt betalningsskyldiga för skatteskulder.

  • De fyrkantiga kraven på att vilandeförklara företag för att kunna få ersättning ur arbetslöshetsförsäkringen har mjukats upp så att fler företagare kan få a-kassa.

  • Möjlighet för privata aktörer att köpa uppdragsutbildning från yrkeshögskolan som ett sätt att möta de nya omställningsbehov som uppstått på arbetsmarknaden till följd av coronakrisen. Hittills har bara uppdragsutbildningar gått att köpa från högskolor och universitet.

  • Ökat utbud av korta yrkesrelevanta kompetensutvecklande utbildningar hos yrkeshögskolor för att möta efterfrågan på kompetens hos småföretagen.

  • Reglerna kring kompetensutveckling för medarbetare under kortitdspermittering eller arbetsbefriad tid i företag som inte omfattas av kollektivavtal håller på att förtydligas, efter kritik av Företagarna.

Ingen vet hur länge coronakrisen pågår, men behovet av stöd till hårt drabbade företag är fortfarande påtagligt. I takt med att smittspridningen kontrolleras kommer vardagen att återvända.

Då måste de olika krisåtgärderna rullas tillbaka på ett klokt och kontrollerat sätt, samtidigt som långsiktiga reformer tas för att stärka det svenska företagsklimatet. Företagarna kommer att fortsätta vara en av de mest aktiva rösterna i detta arbete.

Bra!

Arbetet med att påverka krisåtgärderna har givit resultat.

Dåligt!

Behovet av stöd till hårt drabbade företag är fortfarande påtagligt.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna