För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter
Tidningen företagaren

Företagare gillar läget mer än anställda

Nycklarna till vad som ger landets företagare tillfredsställelse och välbefinnande är nu inringade. Insikterna blir viktigt bränsle i arbetet att påverka politiker att underlätta vardagen för företagare.
Publicerad 9 sep 2019

Driv eget, styr din tid och umgås med nära och kära – så kan du bli mer nöjd med livet. Se också till att lägga mer tid på kundkontakter än administration. Och gläd dig åt att åren går. För ju äldre du blir som företagare, desto bättre kommer du att må. Allt enligt ny forskning från Sociologiska institutionen vid Umeå universitet i samverkan med Företagarna. Rapporten heter Hur mår företagaren? En undersökning om välbefinnande och livstillfredsställande bland Sveriges företagare och bygger på enkätsvar från 1 200 deltagare i Företagarnas panel.

Andra saker som påverkar känslan av nöjdhet är till exempel hur pass emotionellt stabil, utåtriktad och ärlig man är. Ensamföretagare verkar också känna sig mer tillfreds – både på jobbet och fritiden – än företagare med anställda. Med personal minskar ofta möjligheten att styra den egna arbetsdagen, i alla fall i spannet upp till tio anställda. Något som förklaras med att företag större än så kan ha råd med avlastande resurser.
Filip Cors Connolly är en av forskarna bakom rapporten.

Vad överraskade dig mest i den här studien?

– Ja, det var att ensamföretagaren mådde bäst. Mindre tidspress och mer kontroll över sin egen tid visade sig vara viktigare här än den ekonomiska aspekten. Men det var inte så stor skillnad mellan dem och företagare med fler än tio anställda. Kanske är det så att företagare med större företag ofta har en mer stresstålig personlighet, men det undersökte vi inte den här gången.

Från Företagarnas sida är det René Bongard, statistiker och expert på informationsutveckling, som har ansvarat för rapporten:

– De flesta företag är små och bygger på att företagaren arbetar i verksamheten. Därför är det viktigt att veta vad som skapar tillfredsställelse och hinder för företagaren, för det påverkar hela vårt näringsliv. Mer samverkan mellan myndigheter och smart utformade, digitala system kan minska tidsödande administration. Så har man underlättat för företagare i till exempel Danmark och Estland.

Grattis! Du har valt rätt väg i livet. En ny forskningsrapport visar att företagare är mer nöjda med tillvaron än anställda.

Inställning avgör
Personlighetsdrag är kopplat till hur nöjda företagare är med livet. De som är ödmjuka, utåtriktade, emotionellt stabila och samvetsgranna är lyckligare.

Smidigare vardag
Personlighetsdrag är kopplat till hur nöjda företagare är med livet. De som är ödmjuka, utåtriktade, emotionellt stabila och samvetsgranna är lyckligare.

Frihet att påverka
Friheten i att kunna forma sin dagliga arbetssituation och miljö är det största skälet till att företagare är mer nöjda med livet.

Kunderna först
Företagare upplever som mest lycka i stunden när de har kontakt med sina kunder; däremot är det inte lika glädjefyllt med administration.

Smidigare vardag
Bättre bemötande av myndigheter, smidigare regelverk och smartare digitala lösningar skulle innebära en ännu bättre vardag, konstaterar företagare i undersökningen.

Text: Marie Eriksson. Illustration: Lisa Bodevik.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna