headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Guide: Så får ditt företag växtskjuts

Allt fler jättar står på kö för att samarbeta med mindre företag, för att dra nytta av snabbrörlig innovationskraft och nytänk. Vad krävs för att lyckas med samarbetet? Och vilka fällor bör du undvika? Här är experttipsen och entreprenörsråden.

Svenska storbolag är gamla, stabila och världskända. De är dessutom vana vid att klara sig själva, men det håller på att förändras.

– Små företag har en helt annan snabbhet och flexibilitet när det gäller att ta fram nya idéer, säger Veronica Ericsson Lakso, grundare av Innovagency Nordic som hjälper storbolag att komma i kontakt med relevanta startup-bolag.

– Ofta sitter de små bolagen dessutom på ny teknik och nya affärsmodeller, och för storbolagen kan det vara mycket enklare att lära sig av ett litet bolag än att uppfinna allt det internt.

”Om storbolaget bara vill köra sitt race kan man lika gärna lägga ner från början. De måste skapa genvägar genom sina avtal och processer för att samarbete ska vara möjligt”

Det här har lett till att det i dag finns ganska många arenor, både offentliga och privata, där små och stora bolag kan mötas för att inleda samarbeten. För småföretag kan det innebära mer än att ”bara” få en stor kund.

– Framförallt är det bra för det lilla företagets renommé och trovärdighet att ha ett samarbete med ett stort och välkänt varumärke, säger Veronica Ericsson Lakso.

Samma sak menar Peter Bryntesson, senior rådgivare på leverantörsorganisationen Fordonskomponentgruppen.

– 45 procent av alla lastbilar som säljs i Europa kommer från något av de stora svenska märkena. Om man är underleverantör till något av dem är det väldigt mycket enklare att få andra internationella märken som kund eftersom du redan har visat att du klarar att leverera till de bästa.

Men bara för att det finns fördelar för båda parterna betyder inte det att relationen behöver vara enkel.

– Ofta pratar små och stora företag väldigt olika språk, konstaterar Veronica Ericsson Lakso.

– Man har olika arbetssätt och risken är att man istället för att utnyttja varandras olikheter ser dem som hinder och blir irriterad. Det stora företaget vill ju jobba med det lilla för att bli mer innovativt, och att då tvinga det till långsamma arbetsprocesser gör samarbetet onödigt fyrkantigt. Man måste låta varandras styrkor komma fram.

Dessutom är tidsuppfattningen ofta diametralt olika hos liten och stor.

– En vanlig missuppfattning hos de små företagen är att om de inte hör något från det större bolaget på två–tre veckor så släpper de taget, säger Stina Lantz på Ignite Sweden, ett nationellt program som kopplar ihop småföretag med rätt storbolag.

– Man tror att de stora inte är intresserade, men så behöver det inte alls vara utan det tar bara längre tid att få svar hos de stora än hos de små.

Vad är då den viktigaste faktorn för ett lyckat samarbete?

– Respekt. Är man stor måste man vara snäll, annars är det ingen idé att ens ge sig på ett samarbete, säger Stina Lantz.

– Om storbolaget bara vill köra sitt race kan man lika gärna lägga ner från början. De måste inse att den lilla samarbetspartnern kanske inte kan leva upp till krav som ISO-certifieringar på allt, utan de måste skapa genvägar genom sina avtal och processer för att samarbete ska vara möjligt.

Tänk på detta om du jobbar med storbolag:

Karin Berggren, jurist hos Företagarna vet vad som är viktigt att bocka av inför samarbeten med jättar:

Vad bör jag som småföretagare tänka på när jag ingår ett samarbete med ett storföretag?

– Kom ihåg att ni har olika mycket resurser för att till exempel granska avtal och tvista med varandra. Var också uppmärksam på vem det är som du har kontakt med och vem det är som får ingå denna typ av avtal för storföretagets räkning.

Vad bör man skriva avtal om?

– Anpassa avtalet till vad det är som ska avtalas om och dess värde. Granska noga storföretagets förslag till avtal och förhandla. Avtalet ska vara bra för bägge parter. Storföretaget kan ha standardiserade processer som avtalet måste vara anpassat till, men annat kan vara möjligt att förhandla fram bättre villkor för.     Konsekvenserna av följdfel kan bli stora i förhållande till den vara eller tjänst som ditt företag levererar. Det kan därför vara lämpligt att ha med ansvarsbegränsning i avtalet, gärna kopplat till företagsförsäkringens belopp.

Vilka vanliga misstag görs?

– Storföretag kan vilja avtala om skiljeförfarande vid tvist. Detta för att hålla det hemligt och få ett snabbare slutligt avgörande. Skiljeförfarande kan vara för dyrt för en soloföretagare. Alternativ kan vara att avtala om förenklat skiljeförfarande eller att skiljeförfarande endast ska tillämpas om storföretaget står för kostnaderna för skiljeförfarandet och i annat fall ska tvisten lösas i allmän domstol.

Kontrollera alltid lagval och jurisdiktion (står oftast i slutet av avtalet) när du avtalar med företag i internationella koncerner. Om avtalet ska tolkas enligt ett annat lands lag eller tvister ska avgöras utomlands kan det nämligen innebära extrakostnader för ditt företag att ta tillvara sin rätt enligt avtalet.

Text: Karin Aase.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap