headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare
Hans Hallengren. Foto: Sara Bogren.

”Det är ett känsligt ämne men det finns fler alternativ till att lägga ner”

Hans Hallengren driver ett pilotprojekt i Företagarnas regi, för att få fler företag att leva vidare i glesbygden, tack vare matchning med nyanlända entreprenörer.

Vad går projektet ut på?

– Vi ingår i Företagarnas initiativ Nyanlänt Företagande, med Tillväxtverket som huvudfinansiär. Vi jobbar fram en process där företagare som funderar på att lägga ner eller sälja sitt företag kopplas ihop med nyanlända som vill driva eget. Fler små företag i glesbygden ska förhoppningsvis leva vidare. Vårt fokus är just nu på södra Dalarna, Västmanland, Örebro och Uppland.

Vad är bakgrunden till satsningen?

– Vi vet från Företagarnas generationsskiftesrapport (2017) att mer än var femte företagsledare räknar med att dra sig tillbaka före 2022. Konkret handlar det om 60 000 småföretag, eller uppemot 200 000 om soloföretag räknas in. För en tredjedel av dem var det mest sannolika utfallet just att deras företag skulle läggas ner.

Hur hittar ni köpare?

– Hittills har 250 personer deltagit i våra Nyanlänt Företagande-program. Vi använder oss av det kontaktnätet, samtidigt som vi kan fånga upp intresserade från de övriga tolv snabbspåren för nyanlända i Sverige, som också finansieras av Tillväxtverket. Framöver ska möjligheten att ta över ett befintligt företag lyftas fram tydligare i introduktionskurser.

Vad är den största utmaningen?

– Det tar tid att hitta företagare som funderar på att sälja eller lägga ner. Det är ett känsligt ämne, när du ofta lagt så mycket tid och kraft på att driva ditt företag. Fler borde våga prata om det – och börja fundera i tid. Det finns alternativ till att lägga ner och det vore en ren samhällsvinst om vi lyckas sy ihop fler matchningar. Inte minst på mindre orter.

Är finansieringen en hake om någon som är nyanländ ska kunna ta över ett bolag?

– Så är det ju. Vi tittar på lösningar. I ett fall har vi fått igång ett samarbete med en riskkapitalist, Charlotte Lundberg, grundare av Favafond som hjälpt till vid försäljningen av en biltvätt i Sörmland. De erbjuder mikronlån riktade till nyanlända som vill driva företag.

Ni har en workshop i Västerås i november?

– Ja, vi samlar olika aktörer från hela landet, som är intresserade av att hitta smartare lösningar kring företags generationsskiften. Den som har idéer eller vill delta kan mejla mig på hans.hallengren@nyanläntforetagande.se.

Text: Malin Sund.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap