För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter
Tidningen företagaren

”Satsa på smittsamt företagande”

Entreprenörskap kan bli smittsamt och stärka det lokala välståndet. Daniel Wiberg tycker att alla kommunpolitiker ska upptäcka nationalekonomen Özge Öners högaktuella tips.
Publicerad 25 okt 2019
Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg.

Platsens betydelse för entreprenörskap är ämnet för en policyrapport från tankesmedjan Entreprenörskapsforum som baserar sig på nationalekonomen Özge Öners senaste forskning. Öner (född i Turkiet men verksam i Sverige och Cambridge) har erhållit en rad utmärkelser för sin forskning om vilka geografiska aspekter som är avgörande för mindre företag. Ett särskilt fokus har hon lagt på invandrares företagande och de lokala institutionernas betydelse för företagsklimatet, något som är synnerligen relevant för svenska kommuner i dag. Det handlar om förståelsen för vad som är lokala marknadsvillkor för företag och entreprenörer och vad som påverkar var ett företag etableras. Det visar sig att det ofta handlar om lokalmiljö i stadsdelar och kvarter snarare än nationella regler, samt kommunpolitikers attityd och villighet att lyssna in företagares behov snarare än näringslivssatsningar. Öner visar också tydligt att företagande är smittsamt. Företagande föder helt enkelt mer företagande, vilket ökar konkurrenskraften och stärker det lokala välståndet.

För många kanske de här sambanden tycks självklara. Tyvärr gäller det inte för alla. Politiker och beslutsfattare fattar ofta beslut som inte alls tar hänsyn till lokala förutsättningar, eller ens det lokala näringslivets behov och struktur. Öners forskning kan därför på ett mycket tydligt sätt bidra till bättre förståelse och beslutsfattande gällande lokalt näringsliv. Här följer några exempel. Geografisk nivå: vad motiverar ett företags lokalisering? Finns företaget där för att tillhandahålla varor och tjänster till en stad, en region eller kanske hela världen. Kanske är företaget lokaliserat just där bara för att grundaren och ägaren själv vill bo och verka där? Vid utvecklandet av lokala näringslivssatsningar behövs kunskap om det här. Lokala förutsättningar och resurser: tillgång på arbetskraft och kapital är inte jämnt fördelat geografiskt. Ofta bestäms tillgången på diverse produktionsfaktorer av historiska samband, men de kan också flytta runt. Rörligheten i dessa olika faktorer formar i sin tur den lokala ekonomin.

Sist men inte minst handlar det om att förstå sambandet mellan täthet och spridning. Vissa företag lokaliserar sig i storstäderna där transportkostnaderna ofta är låga och tillgången till arbetskraft är hög. Andra lokaliserar sig i glesbygd där tillgången på mark och naturresurser är bättre. Vissa platser och företag gynnas av ytterligare täthet och urbanisering medan andra missgynnas. Företags verksamhetsområde är oftast över kommungränser, vilket är ett starkt argument för att ha ett bra samarbete mellan grannkommuner såsom kommunöverskridande infrastrukturprojekt, samordnade regler för tillstånd, harmoniserat skattesats och så vidare. I många fall kan det nog vara värt att sammanfoga flera kommuner till en större kommun vilket har skalfördelar som gynnar skattebetalarna.

Ekonomisk geografi och Öners forskning kan alltså hjälpa oss att förstå vad som förklarar skillnaden i lokalt företagsklimat mellan olika orter. Det kan också hjälpa oss att förstå vilka konsekvenser detta får och inte minst vad, om något, vi kan göra för att stärka lokalt företagsklimat. Här finns onekligen mycket att lära och mycket mer att göra för våra kommunpolitiker.

Bra!
Lokalt entreprenörskap skapar välstånd.

Dåligt!
Beslutsfattare missar ofta de lokala behoven.

Fler nyheter från Företagarna