headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare
Fabian Bengtsson, Företagarnas ordförande sedan drygt ett år tillbaka, har redan besökt ett 30-tal lokalföreningar. Här är han på ett frukostmöte i Åre för att diskutera företagarfrågor. Foto: Anette Andersson.

Fabian Bengtssons första år som ordförande: "Företagarna har en historisk möjlighet"

Företagarnas ordförande Fabian Bengtsson berättar om sitt första år som i ledningen för Sveriges största företagarorganisation. Han talar om framgångar, utmaningar och vad som överraskat honom mest.

Hur har ditt första år som ordförande varit?

– Spännande, intressant och lärande. Jag har rest runt i landet och träffat företagare från norr till söder. Det har hittills blivit ett 30-tal besök hos olika lokalföreningar. Men jag vill gärna vara ute mer. Det finns 240 lokalföreningar och det skulle ju vara helt underbart om man hann besöka alla, men det finns lite annat att göra också.

Vilken är Företagarnas största framgång under året?

– Innehållet i januariöverenskommelsen är en stor framgång för Företagarna. Vi har trampat i många år för att komma till var vi står i dag. Ett trettiotal av frågorna som ingår i uppgörelsen handlar om att utveckla och förbättra möjligheterna för företagande. Jag tror aldrig att Företagarna har haft bättre förutsättningar att påverka utvecklingen. Det är en historisk möjlighet vi har under de närmaste åren.

Och vad händer nu?

– Vi befinner oss just nu i ett av de mest intressanta politiska skeden som vi någonsin har upplevt. Ett flertal av de 73 punkter som ingår i avtalet har Företagarna drivit och lobbat för under många år – exempelvis en skattereform, sänkta arbetsgivaravgifter och en reformerad arbetsrätt. Nu ska vi fortsätta att påverka politiken så att förslagen blir konkret politik. Vi ska medverka i utredningar, besvara remisser och träffa politiker på alla nivåer.

Hur känns det?

– Jag vill påstå att aktierna i Företagarna har ökat rejält i värde. Nu behöver vi kraftsamla för att se till att punkterna blir genomförda och därför behöver vi stöd – Företagarna behöver fler medlemmar.

Vilka är de viktigaste punkterna i januariöverenskommelsen?

– Alla! Jag har fått tydliga indikationer från personer i regeringen att samtliga punkter ska genomföras.

Vilken blir den svåraste?

Det blir nog arbetsrätten. En utredning där Företagarna sitter med ska nu ta fram förslag till en moderniserad arbetsrätt. Men här finns en hotbild – parallellt finns risken att parterna, facken och arbetsgivarorganisationerna, kan komma överens om ett förslag. I dag har 6 av 10 företag inte tecknat kollektivavtal, och ska deras intressen tas tillvara i den här processen kan man inte lämna över hela arbetet till parterna. Därför är det så viktigt att vi sitter med i LAS-utredningen.

Vilken är den största utmaningen för Företagarna?

– Att få fler medlemmar. Utvecklingen går åt rätt håll när det gäller medlemstillväxten, men vi har ännu inte nått riktigt fram. Jag tror att ett viktigt steg som bidrar till att nå våra medlemsmål är den enhetliga medlemsavgift som vi inför 2020. I en digital värld måste vi vara väldigt tydliga med vad det kostar att vara medlem. Vi ska fortsätta att jobba mot tillväxt och vara stolta för att vi verkar i en växande organisation.

Vad vet du i dag om småföretagande som du inte kände till när du tillträdde som ordförande för drygt ett år sedan?

– Jag har insett hur oerhört viktiga småföretagen är för Sverige. Det är småföretagarna som är Sveriges hjältar. Det är de mindre företagen som driver på nyanställningar, inte storbolagen.

Vilka är Företagarnas främsta styrkor?

– Det är våra lokalföreningar, en gräsrotsrörelse som är helt unik. Vi har 2 200 förtroendevalda som engagerar sig ideellt. De utvecklar och förbättrar det lokala näringslivsklimatet. Jag har aldrig sett något liknande. Den kraften förstod jag inte när jag tillträdde.

Det händer mycket i vår omvärld. Hur orolig ska jag som småföretagare vara för Brexit, protektionism, handelskrig och så vidare?

– Jag tror att du ska vara lyhörd för globala förändringar, men det ska inte tynga din vardag. Vi lever i ett stort informationsflöde och det kan ju innebära att man som företagare tvekar att genomföra förändringar. Men det är helt fel väg att gå. Du måste hela tiden förbättra och utveckla din verksamhet – det är en förutsättning för fortsatt överlevnad.

I dag är du på plats och träffar småföretagare i Åre i samband med ett frukostmöte som Företagarnas lokalförening arrangerar i samarbete med House Be, Åres populära coworkingarena. Vad ska du prata om?

– Jag ska prata om utsatta situationer som jag har haft i mitt liv när det gäller företagande – och jag vill visa att det verkligen går att komma igenom tuffa perioder. Jag har aldrig haft problem med förändringar, bara man är insiktsfull. Ingen förbättring utan förändring.

Fakta om Fabian Bengtsson
Ordförande i Företagarna  sedan maj 2018.
47 år och bor i Göteborg.
Utbildad ekonom från Lunds universitet.
35 års erfarenhet av detaljhandel inom familje-företaget NetOnNet (tidigare Siba).
Sitter i styrelserna för bland annat NetOnNet, Axfood, Svensk Fastighets- förmedling, Tipser och   Second Opinion Sweden.
Utsågs 2016 till EY Entrepreneur of the year i Sverige.


Text: Per Manns.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap