headphones newspaper video-player

Silas Aliki: ”Advokatsamfundet borde boka mig”

20 maj 2019
Hallå där! Silas Aliki, grundare av Sveriges första Juristbyrå med fokus på HBTQ-personer, Folkets Juristbyrå, som nu funnits i två år. Redan före lanseringen stod klinter i kö.

Vad är Folkets Juristbyrå och hur kom du på idén?

– Vi arbetar med hbtqpersoners rätt till asyl, hjälper hbtq-personer som blivit utsatta för hot eller våld samt jobbar med socialrätt och förvaltningsrätt. Medan jag pluggade juridik sysslade jag med asylrättslig rådgivning på RFSL och såg att behovet var jättestort. Efterhand märkte jag att det även behövdes rådgivning kopplat till brottsmål. Direkt efter examen startade jag eget.

Vilka reaktioner har ni fått?

– Många har varit jättepositiva. En del menar att det inte borde behövas en särskild byrå, ”det här ska alla klara av”. Men så ser det inte ut i praktiken än. Många bär på en skam kring sin identitet och har upplevt trauman. Jurister i sig har ibland varit problematiska för klienterna. Det gör jättestor skillnad om ens ombud inte bara har juridisk kompetens utan även hbtq-kunskap.

Hur ser du på branschen i dag?

– Att det har tagit så här lång tid för en uttalad hbtq-byrå att bildas säger något. Branschen är väldigt konservativ. Det är en anledning till att jag valde att starta eget direkt, i stället för att börja på en byrå. Att vi överlag har väckt den uppmärksamhet som vi har gjort är talande. Samtidigt har jag också fått mycket hjälp i att driva byrån av erfarna advokater som tycker att vi behövs.

Vad har varit den största utmaningen?

– Många gånger är fallen så oerhört juridiskt komplicerade. Det finns ingen praxis, vi banar väg. Jag är själv engagerad i hbtq-rörelsen sedan 15 år och har ett bra kontaktnät som jag tar hjälp av. Även skickliga äldre jurister backar oss, som mentorer.

Pushar ni branschen framåt, tror du?

– Jag tror att vi kan skynda på ett bättre bemötande. Vi bygger också upp en juridisk kompetens, samlar praxis och håller koll på lagstiftningen på området. Många ärenden fördelas ut av myndigheter och ombud som hör av sig när läget är komplicerat. Vi blir en form av specialister, precis som inom andra rättsområden.

Parallellt föreläser du för advokatbyråer, myndigheter med flera?

– Ja, jag går igenom grundläggande begrepp och bemötandefrågor. Många vet inte ens vad hbtq står för även om de känner till begreppet. Många är fortfarande på grundkursnivån när det gäller hbtq-personers rättsliga ställning, såväl myndigheter som byråer. Advokatsamfundet borde boka mig för en föreläsning! Det skulle vara kul att diskutera de här frågorna på den nivån.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap