headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Karin Fransson i Växjö är en av många småföretagare som drabbas av den eskalerande regelbördan. Foto: Sofia Beijer.

Karin tar fajten med kommunen

Företagens kostnader för regelbörda ökar dramatiskt i Sverige. Det vet Karin Fransson som driver fotvård i Växjö. Priset för den kommunala tillsynen har ökat med 423 procent.

Nu får det vara nog! Så tänkte Karin Fransson när hon öppnade kuvertet med en faktura från Växjö kommun. Fakturan avsåg den senaste kommunala tillsynen av hennes fotvårdsklinik.

– Det är bra att kommunens hälsovårdsinspektör granskar min verksamhet, det har jag inga problem med. Men det som gör mig upprörd är att kommunen har höjt priset kraftigt för tillsynen, säger hon.

Tidigare tog det en timme för kommunen att granska Karins fotvårdslokal, i dag tar det 3,5 timmar. När Karin Fransson drog i gång sin verksamhet år 2000 kostade kommunens tillsyn 600 kronor per tillfälle. Den senaste fakturan var 3 140 kr. Det betyder att Växjö kommun har höjt det totala priset för tillsyn med 423 procent.

– Vad är det som tar så mycket längre tid i dag jämfört med tidigare år? Det är ju fortfarande samma lilla lokal på 15 kvadrat.

Under samma period har kommunen också höjt timpriset för tillsyn från 600 till 897 kronor (957 kronor för 2019).

– Visst, det är kanske inte ett jättebelopp men jag ifrågasätter hur tillsynen kan ta allt längre tid för varje år – trots att den tekniska och digitala utvecklingen borde leda till det motsatta.

Karin Franssons erfarenheter kring regelbörda och de kostnader som företagare måste betala är ingen isolerad företeelse. En rapport från Tillväxtverket visar att företagens administrativa kostnader har ökat (netto) med sex miljarder kronor på fem år.

Helena Fond som arbetar på Företagarna med regelförenklingsfrågor säger att Karins berättelse tyvärr inte är unik.

– Jag håller med Karin om att tillsynen i sig fyller en viktig funktion, inte minst för att få bort oseriösa näringsidkare från marknaden, men det finns gränser för hur systemet får utnyttjas. Företagarna förespråkar en tydlighet från kommunerna kring tillsynen och vill bland annat att det ska gå lätt att utläsa vad det är man egentligen betalar för.

Karin har nu överklagat den senaste fakturan till mark- och miljödomstolen. I sin inlaga beskriver hon detaljerat – och ifrågasätter – hur mycket tid kommunen tar i anspråk för att utföra sina årliga inspektioner.

Karin Fransson tar åter fram rapporten från den senaste inspektionen. Betydande delar av dokumentet är standardformuleringar och det är endast korta delar som är formulerade av inspektören i samband med besöket på Karins fotvårdsklinik.

Anders Landin (L) är ordförande i miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Växjö kommun och han svarar så här på Karin Franssons kritik:

– År 2000 tog man bara betalt för 1 timme, men tillsynsjobbet tog mer tid än så. Den resterande kostnaden för tillsyn stod skattekollektivet för, men kommunen har senare beslutat att tillsynen ska vara självbärande och därför tar man nu betalt för den tid det tar, säger han.

Det är inte första gången som Karin Fransson reagerar på den kommunala tillsynen. Hon har överklagat vid tidigare tillfällen – och vunnit.

– Jag har varit länge i den här branschen och mitt engagemang handlar främst om att hjälpa och visa mina yngre kollegor att man inte alltid måste acceptera kommunens beslut. Om man som företagare tycker att något är oskäligt så måste man reagera.

Karin Fransson tror att en dialog och transparens från kommunen skulle bidra till ett bättre samarbetsklimat.

– Jag tycker att kommunen ska lägga ut sina checklistor för tillsyn på kommunens hemsida, då skulle ju alla i branschen veta vad som krävs och förväntas av oss. Hon menar också att kommunens arbetsmetoder borde kunna effektiviseras.

– Kommunens inspektörer kommer hit med ett anteckningsblock och gör noteringar. De kunde väl åtminstone skriva direkt in på en bärbar dator så skulle tillsynen gå lite snabbare – och bli billigare för oss företagare. Jag menar också att de kollar fler saker än vad de behöver. Nu senast topsade de vissa ytor av min lokal, det är inget som lagen kräver.

Karin sätter tillbaka pärmen med tillsynsdokument i ett skåp. Pärmen får antagligen stå orörd tills det är dags att sätta in nästa beslut, det från mark- och miljödomstolen. Hennes överklagan behandlas just nu och hon hoppas på ett beslut inom kort.

Text: Per Manns.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap