headphones newspaper video-player

Bli en vinnare i lågkonjunktur

24 maj 2019
Det är när tiderna blir sämre som ditt företags överlevnadsförmåga sätts på prov. Nu är det dags att rusta för en svagare konjunktur – om du inte redan har gjort det. Med rätt strategi kan ditt företag bli en vinnare.

Sveriges ekonomi är på väg att mattas av, enligt flertalet bedömare. Toppen av högkonjukturen passerades i fjol och i år väntar lägre tillväxt, enligt Konjunkturinstitutet. Än så länge handlar det om en dämpning snarare än en regelrätt lågkonjunktur, enligt de flesta prognosmakare. Men osäkerheten kring utvecklingen är stor. Handelskrig, brexit och prisfall på den svenska bostadsmarknaden är faror som riskerar att fördjupa nedgången. Det är fortfarande en hyfsad fart i den svenska ekonomin – så du har tid att rusta firman för en nedgång.

När de sämre tiderna är ett faktum kan det vara för sent. Det är under lågkonjunkturen som företagets långsiktiga överlevnadsförmåga testas. Den som är bättre förberedd än konkurrenterna kan bli en vinnare och ta marknadsandelar när rivalerna i branschen får problem.

”Det gäller att inte skära ner in absurdum så att man tappar kompetens och utvecklingskraft”

Finanskraschen hösten 2008 drog in Sverige i en lågkonjunktur som bröts först flera år senare. Sedan dess har svenska företag haft goda tider, gynnade av bland annat en stark export, låga räntor och högtryck på bostadsmarknaden. Men hand i hand med expansionen går ofta högre kostnader. För att finansiera investeringar kan det bli nödvändigt att ta banklån. Med en större verksamhet följer ofta fler anställda och ökade inköp. En företagare väljer i regel instinktivt att se över kostnaderna när tecken på en nedgång börjar synas. Minskade inköp kan ge en snabb effekt – men det är inte säkert att det räcker.

Den som anlitar konsulter och hyr in personal från bemanningsföretag kan vara mer flexibel med personalkostnaderna. Svenska storföretag är i dag bra på att hantera konjunktursvängningar med inhyrd arbetskraft. Men även yngre företagsledare i mindre företag har tagit till sig mönstret, konstaterar Per Weidenman, analytiker på Bisnode som tillsammans med Veckans Affärer tar fram listan Superföretagen.

– De fokuserar på kärnkompetensen och det de inte är mästare på köper de in, konstaterar han.

Uppsägningar av anställda är ytterligare ett steg i kostnadsjakten. Men här finns risker. Att säga upp folk kostar pengar och det kan ta åtskilliga månader innan bantningen syns i resultaträkningen.

– Det gäller att inte skära ner in absurdum så att man tappar kompetens och utvecklingskraft, säger Per Weidenman.

För att ett bolag ska kvala in på listan Superföretagen krävs bland annat att det visat uthållig tillväxt under en rad år. Många företag i rankningen har klarat att växa även under lågkonjunktur. I regel är dessa företag inte beroende av bankfinansiering eller riskkapital.

– Det är en typ av företag som slipper stressas av otåliga investerare som vill ha avkastning på pengarna. I stället kan de tänka mer långsiktigt. De här företagen har ofta tillräckligt mycket eget kapital för att de ska kunna satsa och behålla kompetent personal även under dåliga tider.

Företag som haft möjlighet och varit kloka nog att bygga upp en krigskassa har alltså stora möjligheter att bli lågkonjunkturens verkliga vinnare.

Är firman redo för dålig tider?

1. Hur utsatt är din bransch?
Exportberoende tillverkningsindustri är känslig för svängningar i den globala konjunkturen. Ett typiskt exempel är leverantörer till fordonsindustrin. Byggföretag påverkas snabbt av vilka investeringar som görs på hemmamarknaden. Konsulter och bemanningsföretag tappar jobb när större företag börjar jaga kostnader.  Om du inte redan känt av nedgången är det hög tid att vidta åtgärder.

2. Har du koll på utgifterna?
Gå igenom företagets kostnader. Skippa allt som inte är nödvändigt.  Se över avtalen för el, telefoni, bredband med mera. Omförhandla eller byt leverantör. När konjunkturen viker kan det bli lättare att pressa priserna.  Går det att dra ner på resor och uppvärmningskostnader? I så fall kan både företaget och klimatet må bättre. Utnyttja digitaliseringen. Kostnader för juridisk rådgivning, redovisning, programvaror och datalagring kan kapas med hjälp av tjänster på nätet. Tips om hur du kan sänka dina kostnader finns i Företagarens guide Pruta som ett storföretag , som finns på foretagarna.se

3. Har personalkostnaderna dragit iväg?
Fundera över om du behöver anställa fler eller kan köpa in tjänster. Åtminstone tills du vet vart konjunkturen är på väg.

4. Har du säkrat din betalningsförmåga?
Likviditetsbrist kan sänka även lönsamma företag när intäkterna viker. Om du sett över kostnaderna kan det finnas saker att göra på intäktssidan. Går det att kapa betalningstider? Sent betalande kunder kan pressas med skärpta villkor. Likviditetssvackor kan pareras med factoringtjänster där fakturor säljs eller belånas.

5. Hänger du med i utvecklingen?
Branscher stöps om i den snabba digitaliseringen. Ett tydligt exempel är handeln där traditionella butiker slås ut även i högkonjunktur. Den som ska möta en strukturomvandling och en konjunkturnedgång samtidigt lever farligt. Den som är väl framme i digitaliseringen kan bli en vinnare när tiderna blir sämre.

6. Har du krigskassa?
Hur ser din soliditet ut? Den som samlat pengar i ladorna har ett guldläge när sämre rustade konkurrenter börjar få problem. Det ger möjlighet att behålla kompetent personal och förvärva konkurrenter. Smart är att stärka det egna kapitalet och spara i periodiseringsfonder under goda tider. När konjunkturen är på väg att vika kan det vara för sent.

Text: Sten Sjögren

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap