headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare

Vägen tillbaka ur depressionen

Per Nord gick in i väggen 2014. Det föregicks av flera års jobb där arbete och privatliv flöt ihop. I dag jobbar han åter mycket men har funnit sitt sätt att hantera överbelastning och stress.

Meditation och ökad självkännedom blev Per Nords väg ut ur utmattningsdepressionen. I dag vet han hur han funkar som människa. Han känner till sina styrkor och svagheter, hur han ska använda dem på bästa sätt och hushålla med sin energi. Med en större självinsikt kan han snabbt tolka kroppens signaler och dra ner på arbetstakten om det är nödvändigt.

– Jag ser till att jag har järnkoll på min kalender. Jag lägger in tid för meditation, träning och att varva ner. Jag kan köra intensivt i korta perioder. Problemen kommer när man inte får återhämtning över tid. Det leder fram till utbrändhet, säger Per.

Han är medgrundare och vd för AI-bolaget Leeroy. Deras digitala affärsplattform hjälper restaurangkedjor att följa och styra sin affär i realtid. Bolaget har kontor i Sundsvall och Stockholm och är numera 42 anställda.

I starten 2007 var de fem – Per och fyra kompisar från studietiden. Alla kände stor passion för arbetet och jobbade hårt och mycket. Efter några års arbete hade gränsen mellan privatperson och företag suddats ut. Per kände sig livegen i bolaget men också passionerad för vad de alla slet för att bygga upp. Han säger att de var naiva inför hur stor insats det skulle kräva att nå framgång:

– Jag är glad att vi var naiva. Om vi hade förstått hur lång och hård resan skulle bli, hur många fler år det skulle ta att komma dit vi är i dag, så vet jag inte om vi hade orkat.

”Problemen kommer när man inte får återhämtning över tid. Det leder fram till utbrändhet.”

Alla fem grundarna jobbade på kvällar och helger. Vid behov även nätter. Semestrarna blev korta och ofta var de tvungna att ta tag i jobbrelaterade saker även då. Att ha mobilen avstängd var uteslutet.

Bolaget hade inget strukturerat system för gränssättning mellan arbets- och privatliv, mer än att de endast kontaktade den som var berörd i ett ärende som var tvunget att hanteras på kvällar, helger eller semestrar.

Efter fem år hade Per jobbat sig fram till en utmattningsdepression. Den kom i samband med sommarsemestern. Han var helt borta från arbetet i sex veckor och gick i samtalsterapi och KBT. När han började arbeta igen var det genom fyra månaders successiv upptrappning.

– I efterhand var det ett dåligt beslut att vara borta så kort tid. Jag borde ha vilat i 2-3 månader. Men jag var så inkörd på att prestera och leverera att det var det beslutet jag fattade då, säger Per.

Utbrändheten blev startskottet på Pers resa inom personlig utveckling som gick ut på att han bättre skulle förstå vem han är, på djupet.

– Det första året handlade det om att meditera, att försöka att inte arbeta för mycket och att sova bättre på nätterna. Jag gav mig själv bättre förutsättningar genom att inte göra avkall på saker som jag behövde för att må bra och vara i bättre balans. Det stora var meditationen. Den hjälpte mig att få bättre kontakt med mig själv, säger Per.

”Det stora var meditationen. Den hjälpte mig att få bättre kontakt med mig själv.”

Meditationen gav honom flera insikter, som hur viktigt det är med tillit och att våga visa sin sårbarhet för sina närmsta kollegor. Och att en hälsosam och hållbar inställning till arbetsbelastning måste starta i företagets ledning.

– I ganska många typer av ledningsgrupper vågar man inte vara öppen med sin sårbarhet. Det kan lätt bli en prestigesak att visa sig stark. En sådan kultur ska helst arbetas bort i ett företag och det arbetet måste börja i ledningen, säger Per.

Den inre utvecklingen fick honom att första att sina styrkor och svagheter. Därför jobbar han numera mot investerare och kunder och mindre med operativa detaljer. Han är också Leeroys ansikte utåt.

– Så länge jag levererar bra resultat på de uppgifter jag har är ingen av de andra besvikna på att jag inte lägger mer tid på företagets interna processer. Jag är bättre på externa processer. Upplägget bygger på att jag känner tillit till mina närmsta kollegor och kan visa sårbarhet. Utan det är det stor risk att man går och tittar snett på varandra och tycker att man borde bidra mer till verksamheten, avslutar Per.

Text: Nina Hjortsman. Foto: Raphael Stecksén.

Pers tips för att hantera ett gränslöst liv:

● Det kommer vara svårt att särskilja jobb och privatliv så se till att schemalägga aktiviteter som du får energi av, som exempelvis träning, meditation, umgås med en vän, ta en promenad eller liknande. Du kommer antagligen alltid känna att du kan arbeta mer, så om du inte schemalägger den här tiden blir den ofta inte av.

● Lär känna dig själv och dina styrkor och svagheter. Våga vara öppen med dem inför vänner och kollegor. Då kan du sätta gränser för vad du orkar med och vad du behöver för att må bra.

● Arbeta i team så långt det är möjligt. I längden är det sällan den ensamma slitvargen som åstadkommer resultaten och har alla svaren själv. Om du är egenföretagare så försök att hitta ett bollplank eller en mentor som du regelbundet kan stämma av med, både vad gäller jobb och hur du mår.

● Våga prova att meditera. Det finns bra appar för det och om du vill gå djupare inom detta eller få handledning av professionella så kontakta gärna Minds Unlimited. Det gjorde en väldigt stor skillnad i mitt liv och är, för min del, nyckeln till de senaste årens framgångar.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap