headphones newspaper video-player
Corona – råd och stöd för företagare
Scanias presschef Hans-Åke Danielsson berättar varför Scania nu tår bakom näringslivets frivilliga kod om betaltider.

Nu betalar Scania småföretagare i tid

Scania är ett av de storföretag som nu ansluter sig till den nya betalkoden som innebär att de betalar sina underleverantörer inom 30 dagar. Hans-Åke Danielsson kommenterar Scanias beslut att betala sina underleverantörer snabbare.
Publicerad 13 feb 2019

Varför har Scania valt att korta betalningstiden till 30 dagar?

– För att bidra till ökad ekonomisk trygghet för våra små och medelstora leverantörer, säger Hans-Åke Danielsson, presstalesperson på Scania.

Scania står bakom näringslivets frivilliga kod om betaltider för små och medelstora företag. Varför?

– En god likviditet kan vara avgörande för våra leverantörers förmåga att kunna växa och utvecklas, vilket vi efterfrågar och som är till ömsesidig nytta för våra affärer.

Kommer övriga villkor i avtalen med leverantörerna att vara oförändrade när betaltiderna kortas?

– Betaltid är en av många parametrar som förhandlas och vid en omförhandling är det naturligt att se över hela avtalet.

Hur mycket betyder betaltiderna i dag när Scania väljer leverantörer?

– De är av mindre betydelse än faktorer såsom förmåga och vilja att ständigt förbättra kvalitet, effektivitet och leveransprecision samt flexibilitet.

Hur stor del av era leveranser kommer från svenska leverantörer?

– I pengar räknat så svarar de för omkring 30 procent av vårt inköpsvärde.

Vad krävs för åtgärder för att korta betaltiderna?

– Effektiv fakturahantering med rätt i alla led (från leverantör och från oss) samt ett effektivt godsmottag.

Blir det någon påverkan på Scanias likviditet när betaltiderna kortas?

– Den påverkas negativt.