För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter
Tidningen företagaren

Så påverkas du av Brexit

Brexit riskerar att sätta djupa spår i det Europeiska samarbetet – på alla nivåer. Sveriges handelssekreterare i London, Gustaf Bergström, försöker hitta svar i röran.
Publicerad 13 feb 2019

Efter beskedet sommaren 2016 att Storbritannien röstat för att lämna det europeiska samarbetet (51,9 procent röstade för att lämna) så har frågorna bara blivit fler – och rubrikerna alltmer dramatiska.

På plats i London finns Gustaf Bergström, svensk handelssekreterare hos Business Sweden, en organisation som hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning. Men just nu handlar de flesta frågorna om brexit.

– Sätter man brexit i en kontext där Storbritannien är Sveriges sjätte största exportmarknad med runt 1 200 svenska och svensk-relaterade företag på plats i Storbritannien samt fler än 3 200 svenska företag som exporterar varor hit så är situationen bekymmersam, säger Gustaf Bergström.

gustaf737.jpg

Vilka reaktioner möter du från svenska företagare?

– Reaktionerna är väldigt blandade. Det är många som har svårt att förstå det brittiska beslutet att lämna EU. Många företag vänder sig till oss för att dels få klarhet i denna osäkerhet, dels förstå hur de bör agera i denna osäkerhet.

Och vilka är de vanligaste frågorna?

– Mindre bolag med stor varuhandel har ofta specifika frågor avseende exempelvis tullar vid export eller import vid en no-deal brexit. Mindre techbolag ställer frågor kring möjligheten att flytta personal och anställa utländsk arbetskraft.

Vilka är de svåraste utmaningarna?

– För företag som i dag inte handlar med länder utanför EU riskerar det brittiska utträdet att bli en utmaning då man för första gången ställs inför de handelsprocedurer som det innebär att handla med länder utanför den inre marknaden. Detta är en utmaning som gäller för majoriteten av de bolag vi talar med.

”Vi är mycket oroliga över att svenska företag generellt sett är dåligt förberedda inför brexit”

Kan du redan nu se företag som väljer bort Storbritannien på grund av osäkerheten?

– Det finns flera exempel på bolag som väljer att flytta eller avvaktar med sina investeringar. Vi ser dock fortsättningsvis Storbritannien som en intressant marknad. Det är en av världens största ekonomier, en av Sveriges största handelspartner både vad gäller import och export, och det är ett land som vi har mycket goda handelsrelationer och kulturella förbindelser med.

Är svenska företagare tillräckligt förberedda?

– Vi är mycket oroliga över att svenska företag generellt sett är dåligt förberedda inför brexit. Majoriteten av de företag som vi pratar med saknar en brexitplanering. Detta trots att vi bara är någon månad bort från det brittiska utträdet och att majoriteten av de företag som vi talar med inte är vana vid att handla med tredje land (som Storbritannien skulle bli vid en så kallad ”nodeal” brexit).

Varför är det så?

– Baserat på våra samtal med svenska företag kan vi dra ett antal slutsatser runt den låga graden av förberedelse. En slutsats är att det finns en okunskap runt vad som kan komma hända och hur brexit påverkar det enskilda företaget. Andra har tagit medvetna beslut om att invänta utfall och inte lägga tid eller resurser på att bygga planer för hypotetiska utfallsscenarion som kanske inte kommer att inträffa, detta gäller framförallt små och medelstora bolag.

Finns det undantag, företag som jobbar aktivt med att förbereda brexit?

– Det finns såklart exempel på företag som ligger i framkant vad gäller förberedelser, och några som redan vidtagit åtgärder. Ett exempel är Kopparbergs bryggeri som annonserat att de kommer att etablera lokal tillverkning på den brittiska marknaden. Andra bolag, exempelvis inom läkemedel, har påbörjat eller kommer att påbörja, en utökning av sina lager för att kunna möta efterfrågan, om handelskomplikationer skulle uppstå mellan UK och EU.

Hur kan jag som företagare förbereda mig inför brexit?

– Företag som tänker igenom och formulerar strategier för hantering av osäkerheten kring brexit kommer att kunna agera snabbare när detaljerna kring utfallet blir tydligare och minimera risker, avslutar Gustaf Bergström.

Business Sweden rekommenderar svenska företag att förbereda sig för brexit i tre steg:


1. Utvärdera effekterna av brexit. Identifiera områden där de är sårbara i och med brexit och utveckla handlingsplaner.

2. Implementera fastlagda åtgärder från handlingsplaner.

3. Övervaka utvecklingen av brexit inom viktiga områden där företaget är sårbart.

Brexithjälp för företagare:


➜ Flera myndigheter har tagit fram information om brexit för företagare.

Enterprise Europe Network (EEN)
● EEN erbjuder kostnadsfritt stöd till företagare som har frågor om brexit och utrikeshandel. Mejla dina frågor till: een@foretagarna.se

Business Sweden
● Business Swedens kontor i London följer brexitprocessen och ger löpande rådgivning till svenska företag om hur de bäst kan navigera osäkerheten kring det brittiska utträdet ur EU, samt hur de kan förbereda sig utifrån olika potentiella utfall. Business Sweden har även en brexit-desk dit företag kan vända sig. www.business-sweden.se/brexit

Kommerskollegium
● Kommerskollegium har tagit fram en gedigen lista med frågeställningar om hur företagare påverkas av brexit. www.kommers.se

Tullverket
● Har utförlig information om hur handeln påverkas av brexit. www.tullverket.se

I Företagarnas undersökning Små och växande företag i en globaliserad värld tror 27 procent av de företag som jobbar med internationell handel att brexit medför en negativ påverkan. Läs mer här.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna