För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter
Tidningen företagaren

Solotipsen!

Juristerna på Företagarnas rådgivning har hört det mesta som har med företagande att göra. Nu har de ställt samman de bästa tipsen till dig som är soloföretagare. Har du koll på läget?
Publicerad 11 feb 2019
Fotograf Sofia Nahringbauer.

Läs även: Företagarens stora guide för soloföretagare.

Ordning och reda

Du vill inte riskera att godkännandet för F-skatt dras in. För exempelvis rot- och rutuppdrag krävs att du är godkänd för F-skatt. Om du inte har F-skatt och utför ett arbete ska uppdragsgivaren dra preliminärskatt och betala arbetsgivaravgift, vilket en del tycker är krångligt. Det är också viktigt att deklarera och betala in skatter i tid, annars kan du drabbas av förseningsavgifter och skattetillägg. Du hittar bra information på Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se

Ta en kreditupplysning

Om du ska leverera en tjänst eller vara för ett större belopp på kredit kan det vara en bra idé att ta en kreditupplysning innan du accepterar uppdraget/försäljningen. Misstänker du då att kunden inte kan betala kan du begära betalning i förskott eller att ni avtalar om någon form av säkerhet. Kunder som inte betalar i tid påverkar din likviditet negativt och du riskerar att få svårt att betala dina egna fakturor. Det kan i värsta fall leda till att du får betalningsanmärkningar som gör det svårare att få lån eller hyra en lokal.

Koll på bokföring och redovisning

Det finns krav på bokföring i bland annat bokförings- och årsredovisningslagen. Se till att du har koll på reglerna, du vill inte riskera att begå bokföringsbrott. Mer information om bokföring och andra regler som påverkar dig som företagare finns på Bokföringsnämndens webbplats www.bfn.se. Om du känner dig osäker på hur du ska sköta bokföring och redovisning på egen hand bör du anlita någon som kan hjälpa dig. En bra redovisning ger dig även en möjlighet att göra uppföljningar så att du kan utveckla din verksamhet och analysera vad som är lönsamt och olönsamt.

Fakturera bums!

Du har större chans att få betalt om kunden fortfarande kommer ihåg din goda insats. Följ löpande upp vilka som inte har betalat och skicka påminnelser. Har ni avtalat om påminnelseavgift kan du ta ut en sådan för din skriftliga påminnelse. Om kunden ändå inte betalar utan att ha anledning till det kan du skicka ett inkassokrav och ta ut en inkassoavgift. Har du avtalat om dröjsmålsränta kan du ta ut den enligt avtalet, annars gäller räntelagens regler.

Skriv avtal

Skriv avtal med dina kunder och samarbetspartner. Utan avtal kan det lätt bli missförstånd om vad som gäller, exempelvis angående uppsägningsfrister eller vid en tvist. Även muntliga avtal gäller självfallet, men när det kommer till bevisning så är det bättre med skriftliga avtal.

Se upp för bedragare

Annons- och fakturabedragare är ett problem som drabbar många företagare. Ingå bara avtal per telefon om du är helt säker på vem det är du har att göra med och vad det är du avtalar om. Som näringsidkare har du ingen tvåveckors ångerrätt för distansavtal. Likaså ska du se upp med att fylla i talonger och formulär som kan göra att ditt företag binds till ett avtal när du skriver under av misstag. Du kan även få erbjudanden som är utformade så att de ser ut som en faktura och om du betalar så ingår du ett avtal.

Bästa bolagsformen

Enskild firma kan passa dig som ska starta ett företag ensam. Det finns inget krav på något satsat kapital, men det finns inte heller någon tydlig gräns mellan dig personligen och ditt företag när det gäller ekonomin. Aktiebolag kan startas av en eller flera personer. För att starta ett aktiebolag krävs ett aktiekapital på minst 50 000 kronor. Det personliga ansvaret för bolagets skulder är normalt sett begränsat till aktiekapitalet. Det finns dock situationer där du kan bli personligt betalningsansvarig, exempelvis för obetalda skatter och avgifter.

Ring rådgivningen

Som soloföretagare kanske du inte har så många runt omkring dig att bolla frågor med. Rådgivningens jurister har bred kompetens inom många juridiska områden. En konsultation med rådgivningen kan leda till nya frågor som i sin tur kan göra att man som företag undviker dyra misstag. Och kom ihåg – telefonrådgivningen är en kostnadsfri förmån för dig som är medlem i Företagarna.

Du har större chans att få betalt om kunden fortfarande
kommer ihåg din goda insats

Skydda det som är värdefullt

Fundera på vad som är det egentliga värdet i ditt företag. Kanske är det firmanamnet, varumärket eller en teknisk lösning? Glöm därför inte bort att skydda ditt varumärke, patent eller andra immaterialrättigheter.

Arbetar du hemma?

Företaget kan betala hyra för den del av bostaden som används till verksamheten. Det är viktigt att upprätta ett hyresavtal och att det är en avgränsad yta. Hyran ska vara marknadsmässig. Det är olika regler beroende på om du har en enskild firma eller ett aktiebolag, Skatteverket har bra information angående detta, www.skatteverket.se.

Tänk på din hälsa

Har du ett aktiebolag får du göra avdrag för kostnader för motion och friskvård. Det gäller däremot inte för den enskilde näringsidkaren, eftersom denna inte anses vara anställd. Utgifter för friskvård som ingår som ett led i arbetslivsinriktad rehabilitering kan däremot dras av som sjuk- och hälsovård. Blir du sjuk kan det vara bra att ha sett över olika försäkringslösningar som finns på marknaden. Företagarna kan erbjuda sjukvårds-, inkomstskydds- och intäktsförsäkring.

Denna artikel publicerades första gången i Tidningen Företagaren nummer 3 2015.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna