headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Stort test av företagarpolitiken

Har livet som företagare blivit bättre eller sämre under 2019?

Företagarnas experter har i medlemstidningen Företagaren granskat regeringen Löfvens företagarpolitiska arbete under det senaste året och sätter betyg i 22 viktiga sakfrågor som påverkar din vardag.

Godkänt eller underkänt?

Läs experternas utvärdering, område för område!

6 dec 2019 | Riks | Nyhet

Hållbarhet - test av företagarpolitiken

Klimatpolitiska åtgärder måste bli bättre förankrade i småföretagens vardag. Det måste bli enklare att göra rätt, säger Philip Thunborg när han granskar regeringens hållbarhetsarbete.

Stort test av företagarpolitiken pulicerades först i tidningen Företagaren nr 6 2019. Text: Susanna Lindgren. 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap