headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare
Helena Fond Foto: Oskar Omne

Regelbörda - test av företagarpolitiken

Regeringen är på regelförenklingsturné men det krävs mer än så för att sätta stopp för den växande regelbörda som drabbar många företagare, menar Helena Fond.

☹ Minskad regelbörda för företag

Inget i januariavtalet har direkt koppling till regelförenkling. Flera av de 73 punkterna kan tvärtom potentiellt medföra ökad regelbörda.

Att näringsminister Ibrahim Baylan tillsammans med bland andra Företagarna gett sig ut på förenklingsturné för att få veta mer om hur regler och administrativa bördor påverkar företagare visar god ambition, men det kommer krävas krafttag hos statsråd och departement att ge myndigheter tydliga förenklingsuppdrag om vi ska få verklig förändring i företagares vardag.

Möt experten: Helena Fond

Företagarnas expert på regelförenkling och arbetet mot regelbörda.

Har tidigare arbetat som biträdande regionchef och projektledare på Företagarna Stockholms län, Mälardalen och Gotland, samt som projektledare på Moderaterna och konceptansvarig på Ung Företagsamhet.

Mer om Helena Fond

Godkänt eller underkänt?

Läs experternas utvärdering, område för område!

6 dec 2019 | Riks | Nyhet

Hållbarhet - test av företagarpolitiken

Klimatpolitiska åtgärder måste bli bättre förankrade i småföretagens vardag. Det måste bli enklare att göra rätt, säger Philip Thunborg när han granskar regeringens hållbarhetsarbete.

Stort test av företagarpolitiken pulicerades först i tidningen Företagaren nr 6 2019. Text: Susanna Lindgren. Foto: Oskar Omne

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap