headphones newspaper video-player
Philip Thunborg Foto: Oskar Omne

Hållbarhet - test av företagarpolitiken

Klimatpolitiska åtgärder måste bli bättre förankrade i småföretagens vardag. Det måste bli enklare att göra rätt, säger Philip Thunborg när han granskar regeringens hållbarhetsarbete.
Publicerad 6 dec 2019

☹ Enklare klimatsmart företagande

Den hållbarhetsrapport vi presenterade tillsammans med Fossilfritt Sverige visar tydligt att företagens hållbarhetsarbete är kopplat till resurser. Viljan att ställa om är tydlig, men för många mindre företag är det omöjligt med investeringar utan klar affärsnytta.

Ramverket för klimatpolitiska åtgärder måste bli mer förankrat i småföretagens verklighet. Det måste bli enklare att göra rätt. Dessutom präglas många åtgärder av ett stuprörstänk där man inte ser vilken effekt olika styrmedel har på varandra.

😊 Reduktionsplikten

Det är positivt att regeringen har tydliga och hållbara ambitioner att snabbt ställa om till ett fossiloberoende. Reduktionsplikten är ett bra styrmedel som innebär en successiv övergång till ökad användning av biodrivmedel i fordonsbränsle inom vägsektorn. Inom kort inkluderas även flyget. Helt rätt väg att gå.

😐 Bonus malus-systemet

Bonus malus-systemet för nya personbilar och lätta bussar och lastbilar betyder 60 000 kr till den som köper elbil. Systemet är i grunden bra för att få en renare fordonsflotta, men det har brister. Företagare i många branscher har varken råd eller möjlighet att byta till elbil, då utbudet och infrastrukturen saknas. För de som kör bensin- eller dieseldrivet och drabbas av malus blir det dubbel bestraffning med höjd fordonsskatt i kombination med andra skatter som driver upp priset vid pumpen. Enligt januariavtalet ska bristerna i systemet justeras. Detvälkomnas.

☹ Flygskatten

Största problemet med flygskatten är att den endast beskattar själva resandet. Det spelar ingen roll vad planet har i tanken. Differentiera i stället start- och landningsavgifter för de som flyger hållbart. Det är positivt att reduktionsplikten ska innefatta även flygbränslet, men det behövs ett ännu tydligare fokus på att belöna de som byter ut bränslet.

☹ Kemikalieskatten

En minskning av mängden skadliga kemikalier är självklart något positivt. Problemet är att skatten – som gäller för elektronik och vitvaror – gör att svenska företagare förlorar sin konkurrenskraft.

Med högre priser på hemmaplan gör konsumenterna sina inköp från andra länder i stället. Januariavtalet innehåller krav på en liknande skatt på kläder och skor. Vi befarar att konsekvenserna blir desamma. Regeringen har utlovat utvärdering av nuvarande skatt, men ännu har inget hänt

😊 Klimatklivet

Har sedan det infördes 2015 kritiserats för att vara ineffektivt. Företagarna anser att stödet som ges till mindre företag, organisationer och kommuner för att underlätta omställning – exempelvis genom energieffektivisering – är bra.

Vi ser därför fram emot den omformning av Klimatklivet som aviserats så att stöden hamnar där de som mest behövs.

Möt experten: Philip Thunborg

Företagarnas expert på hållbarhet och infrastruktur. Erfarenhet av transportfrågor från tidigare uppdrag hos Sveriges Åkeriföretag. Philip har också en filosofie kandidatexamen i globala studier, samhällsvetenskap och internationella relationer från Göteborgs universitet.

Mer om Philip Thunborg

Godkänt eller underkänt?

Läs experternas utvärdering, område för område!

Betaltider - test av företagarpolitiken

Den tidigare näringsministern Mikael Damberg (S) satte press på storföretagen att börja betala sina underleverantörer i tid – men efterträdaren Ibrahim Baylan har inte prioriterat frågan. Tummen ner säger Daniel Wiberg.

Hållbarhet - test av företagarpolitiken

Klimatpolitiska åtgärder måste bli bättre förankrade i småföretagens vardag. Det måste bli enklare att göra rätt, säger Philip Thunborg när han granskar regeringens hållbarhetsarbete.

Stort test av företagarpolitiken pulicerades först i tidningen Företagaren nr 6 2019. Text: Susanna Lindgren. Foto: Oskar Omne

Taggar
Riks Nyhet