För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter
Tidningen företagaren

Höjd pensionsålder från årsskiftet – så påverkas du som arbetsgivare

Nu höjs pensionsåldern till 68 år – en förändring som påverkar din vardag, säger Kristina Berglund, jurist hos Företagarna.
Publicerad 9 dec 2019
Företagarnas jurist Kristina Berglund. Foto: Oskar Omne.

Pensionsåldern ändras från årsskiftet till 68 år från att tidigare ha varit 67 år, och lägsta ålder för uttag av allmän pension höjs från 61 till 62 år. Riksdagen har även beslutat om ytterligare en höjning av pensionsåldern till 69 år från den 1 januari 2023.

Pensionsåldern som anges i LAS reglerar när du som arbetsgivare tidigast kan besluta att en anställd ska lämna sin anställning på grund av ålder. Det betyder att dina anställda från och med årsskiftet har rätt att vara kvar i sina anställningar till dess att de fyller 68 år, och till dess att de fyller 69 år från 2023. Om ditt företag är bundet av hängavtal eller kollektivavtal kan det finnas andra bestämmelser som rör rättigheten för dina anställda att stanna kvar i sina anställningar, och även andra regler som gäller vid pension.
Det blir även ändringar gällande förfarandet vid uppsägning på grund av uppnådd pensionsålder. Efter årsskiftet ska du som arbetsgivare underrätta medarbetaren och varsla dennes fackförbund innan du lämnar ditt besked om uppsägning. Den anställde och fackförbundet har rätt att begära en överläggning om ditt beslut. Om du redan har MBL-förhandlat den kommande pensionsavgången med facket behöver du inte kontakta facket eller underrätta medarbetaren innan du lämnar ditt besked om uppsägning. Uppsägningstiden är en månad i dessa fall.

”Har rätt att jobba kvar till 68-årsdagen”

Uppnådd pensionsålder behöver inte automatiskt betyda att du vill att den anställde lämnar sin anställning. Det är fritt fram att komma överens om att anställningen fortsätter som vanligt i företaget. Även efter 68 års ålder kan du säga upp den anställde utan saklig grund med en månads uppsägnings tid. Den anställde kan även säga upp sig som vanligt.

Ett annat alternativ som kanske passar både dig och den anställde är att han eller hon går ner i tid. Ett sådant upplägg förutsätter att ni är överens. Om den anställde går ner i tid innan denne helt lämnar sin anställning finns utrymme för bland annat upplärning av en ny medarbetare. Det är också inte helt ovanligt att arbetstagare som gått i pension kommer tillbaka och jobbar vid tillfällen då företaget är i behov av extra arbetskraft. Eftersom den pensionerade medarbetaren är väl insatt i arbetsuppgifterna krävs ingen upplärningsperiod som till exempel vid en utomstående vikarie. En annan fördel är att arbetsgivaravgifterna är lägre för äldre. Tidsbegränsade anställningar avslutas när perioden når sitt slut. I vanliga fall leder allmänna visstidsanställningar till en tillsvidareanställning efter en sammanlagd anställningstid på två år, men den bestämmelsen gäller inte för anställda som uppnått pensionsåldern.

”En annan fördel är att arbetsgivaravgifterna är lägre för äldre”

Anställd kan välja att gå i pension tidigare än året de uppnår pensionsåldern enligt LAS. Arbetstagaren får då säga upp sig med den uppsägningstid som anges i anställningsavtalet eller i enlighet med LAS (då man inte avtalat om någon uppsägningstid). I dag kan en anställd som vill gå i pension tidigare börja att ta ut sin allmänna pension vid 61 år, men även den åldern förändras vid årsskiftet till 62 år. Anställda som är födda år 1958 eller tidigare påverkas inte av förändringen.

Framöver kommer det att vara den generella medellivslängden som bestämmer åldern för när en anställd som tidigast kan ta ut sin allmänna pension. Det innebär att denna åldersgräns successivt kommer att höjas i takt med att medellivslängden blir längre.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna