headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Näringsminister Ibrahim Baylan mötte företagare i Umeå för en dialog om regler, tillämpningar och myndighetsutövande. Foto: Izabelle Nordfjell.

Regelkaos stoppar nya jobb, bostäder och spontandans

Näringsminister Ibrahim Baylan åker på turné genom Sverige för att lära sig mer om hur konstiga regler och märkliga tillämpningar sätter käppar i hjulet för företagare. Vi följde med honom till Umeå för att prata bygglov, danstillstånd och offentlig upphandling.

Företagare, näringslivsorganisationer och politiker pratar ofta om de problem som orsakas av den svenska regelbördan. Men vad handlar det om egentligen?

Den frågan vill Ibrahim Baylan få svar på i egenskap av näringsminister i regeringen Löfven sedan ett år tillbaka. Han åker runt i Sverige och bjuder in lokala företagare till samtal.

– Jag vill veta mer konkret varför många regler uppfattas som krångliga och komplexa, säger han.

Denna måndagsmorgon befinner sig Ibrahim Baylan i ett konferensrum i Umeå, något av hemmaplan efter flera års studier vid Umeå universitet på 1990-talet. Han slår sig ned vid bordsändan utrustad med penna och ett anteckningsblock – omgiven av politiskt sakkunniga och experter från näringsdepartementet. Och Ibrahim Baylan får anteckna flitigt när de församlade Umeåföretagarna berättar om sina erfarenheter från verkligheten. Det handlar om hur regler, tillämpningar och myndighetskontakter bidrar till att försena efterlängtade bostadsbyggen, hur företagsexpansioner läggs på is och hur nya jobb riskerar att bli enbart stolta planer.

”Jag vill veta mer konkret varför många regler uppfattas som krångliga och komplexa”

En representant från ett av de lokala fastighetsbolagen vittnar om hur kommunala översiktsplaner ständigt försenas på grund av långa handläggningstider. Precis som på många andra håll i landet står bostadsprojekt stilla på grund av bland annat överklaganden.

En annan företagare berättar om hur Lantmäteriets långa handläggningstider sätter stopp för deras expansionsplaner. En lokal representant för besöksnäringen ifrågasätter den stora mängd tillstånd som krävs för att driva verksamhet. Behövs verkligen alla tillstånd? En del känns föråldrade, konstaterar hon.

Näringsministern fortsätter anteckna och skjuter in med kompletterande frågor. Att det finns ett stort antal regler att förhålla sig till råder det ingen tvekan om efter några timmars dialog mellan företagare och politiker. Men det finns en fråga som kanske väcker större frustration än andra.

– Vi vill göra rätt för oss som företagare, men det finns en hel del tillämpningar som gör det svårt att göra rätt, kommenterar flera av företagarna på plats.

Ibrahim Baylan konstaterar att flera av de synpunkter som ventileras i Umeå har framkommit vid hans tidigare stopp under förenklingsresan genom Sverige.

– Det handlar ju inte bara om regler, minst lika viktigt är regeltillämpningen och vilket bemötande ni som företagare får hos myndigheterna. Man kan väl konstatera att vissa myndigheter är mer rådgivande än andra, säger han.

Näringsministern pekar på att en förklaring till att många företagare upplever en frustration är att olika myndigheter har kommit olika långt i sin digitalisering.

– Vi har kommuner som med framgång använder AI för vissa typer av ärenden, samtidigt som vi har andra myndigheter som knappt har upptäckt att man kan använda en dator. Det är en väldigt stor spridning.

- Men det som förvånar mig mest är ändå ojämnheten över landet. Sverige är förvisso ett stort land, men det har verkligen förvånat mig hur pass olika företagare bemöts i olika delar av landet.

Näringsministerns turné har bara några få stopp kvar, en resa som har kantats av synpunkter på hur både regler, tillämpningar och myndighetsutövning kan förbättras. Men näringsministern är inte redo att utlova några konkreta regelförändringar.

– Jag vill inte dra några slutsatser än. Nu ska vi sammanfatta våra erfarenheter och återkomma med någon form av presentation.

Helena Fond, ansvarig för regelförenklingsfrågor på Företagarna, tycker att näringsministerns initiativ med turnén är bra men att det är nu det är upp till bevis.

– Jag tycker att ministern har varit mycket öppen och inlyssnande under turnén, vilket är positivt. Det har dock skapat stora förväntningar på att det nu kommer att ske förändringar. Dessa förväntningar hoppas vi nu såklart kommer införlivas. Det finns många goda initiativ från flera tidigare regeringar som skulle minska regelbördan för företag, som lovat mycket men sedan inte levererat. Det är dags att det blir ändring på det nu.

Näringsministern kan inte heller göra jobbet själv, menar Helena Fond:

– Ibrahim Baylan är såklart huvudansvarig men det krävs också en samsyn på relevanta departement att göra något åt företagens regelbörda. Det är inte bara viktigt för företagen, utan för vår gemensamma tillväxt och välfärd.

Baylan bjuder upp

Danstillståndet är en av de regler som har fått störst uppmärksamhet under senare år. Tillståndet innebär att restauranger och barer måste ha tillstånd från polisen för att tillåta dans. Om det uppstår spontandans utan tillstånd riskerar näringsidkaren rättsliga påföljder.

Och under näringsministerns besök i Umeå kom danstillståndet åter upp som ett exempel på en regel som borde skrotas.

– Danstillståndet är en fråga som ligger hos Justitiedepartementet. Men jag kan säga så mycket att vi från Näringsdepartementet pratar med våra kollegor på Justitiedepartementet om hur vi kan lösa den här frågan. Dialog pågår, det lovar jag.

Sara Johansson är hotelldirektör för Elite Hotel Mimer i Umeå och hon var en av dem som deltog i dialogmötet

– Jag blev väl inte så mycket klokare när det gäller framtiden för danstillståndet, men det verkar åtminstone finnas en samsyn mellan oss i besöksnäringen och näringsministern.

Vad tycker du om mötet med Ibrahim Baylan?

Pia Johansson, Pia Stylist AB:

– Det var ett bra möte där jag fick tillfälle att dela med mig av mina erfarenheter och samtidigt lyssna på de utmaningar och regelproblem som andra företagare upplever.

Ola Rubertsson, Energibyrån Nord AB:

– Det var ett bra möte och jag tycker att näringsministern visade förståelse för att regelbörda handlar om både regler, tillämpning och myndighetsbemötande. Det var också en bra mix av företagare som deltog i samtalet, det bidrog till att lyfta fram att regelbörda förekommer i väldigt många olika former.

Sara Johansson, hotelldirektör, Elite Hotel Mime:

– Det var ett nytt angreppssätt att diskutera regelbörda och det var en bra och lyhörd atmosfär.

Vilken regel skulle du helst förändra?

Pia Johansson, Pia Stylist AB:

– Jag skulle vilja se en förenkling av LAS-reglerna. Dagens regler är ett hinder för oss som funderar på att göra vår första anställning.

Ola Rubertsson, Energibyrån Nord AB:

– Jag vill att offentliga beställares tillämpning av LOU (lagen om offentlig upphandling) ska följas. Lagen är bra och erbjuder stora möjligheter, men det är samtidigt många beställare som rundar regelverket och gör direktupphandlingar i stället för att bjuda in fler aktörer att lämna anbud.

Sara Johansson, hotelldirektör, Elite Hotel Mimer:

– Det är kanske inte reglerna i sig utan tillämpningarna av dem – och vilka attityder vi som företagare möter hos olika myndigheter. Vi inom besöksnäringen har tittat mycket på Rättviksmodellen som handlar om just tillämpning och attityder mellan kommunala handläggare och företagare. Som företagare vill vi göra rätt för oss. Rättviksmodellen gör det enklare att göra rätt tack vare en bra dialog mellan kommun och företagare. Det är en modell som fler kommuner borde ta efter.


Text: Per Manns.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap