headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Lise-Lotte Argulander Foto: Oskar Omne

Arbetsmarknad - test av företagarpolitiken

Lise-Lotte Argulander har fått stor uppmärksamhet i media för sitt arbete som Företagarnas representant i den nya LAS-utredningen.

😊 LAS-utredningen

Regeringens utredning om en modernisering av LAS ger hopp om ökad flexibilitet kring turordning och lägre kostnader vid uppsägning. Tummen upp för det. Men direktiven är snäva.

Om resultat uteblir och det inte blir enklare och mindre kostsamt för företagen med framför allt uppsägning på grund av personliga skäl har moderniseringen misslyckats helt och då blir det tummen ner. Positivt är det dock att utredningen i sig utgör en piska till parterna att komma överens i sina förhandlingar om LAS.

☹ Kompetensutveckling

Företagarna vill se andra incitament än lagstiftning för anställdas kompetensutveckling och omställning, till exempel skatteincitament och utökat studiestöd. Kompetensförsörjningen spänner över ett stort område och är inte bara arbetsgivarnas ansvar.

Även staten och arbetstagarna själva måste ha och ta ett ansvar. Den ”utbildningsledighet” som föreslås bli verklighet täcker inte heller det behov som efterfrågas av företagen.

Möt experten: Lise-Lotte Argulander

Företagarnas expert på arbetsrätt och arbetsmiljö.

Lise-Lotte har en juristexamen från Uppsala universitet och har fördjupat sig inom arbetsrätt och arbetsmiljö vid Stockholms universitet och dåvarande Arbetslivsinstitutet, samt läst till business manager vid Handelshögskolan.

Närmast kommer Lise-Lotte från arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv där hon arbetat som arbetsrätts- och arbetsmiljöexpert de senaste tio åren.

Mer om Lise-Lotte Argulander

Godkänt eller underkänt?

Läs experternas utvärdering, område för område!

6 dec 2019 | Riks | Nyhet

Hållbarhet - test av företagarpolitiken

Klimatpolitiska åtgärder måste bli bättre förankrade i småföretagens vardag. Det måste bli enklare att göra rätt, säger Philip Thunborg när han granskar regeringens hållbarhetsarbete.

Stort test av företagarpolitiken pulicerades först i tidningen Företagaren nr 6 2019. Text: Susanna Lindgren. Foto: Oskar Omne

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap