För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter
Tidningen företagaren

Föräldrafällan drabbar företagare

Reglerna för föräldrapenning missgynnar företagare. Bristerna i systemet är så stora att det är dags att undersöka om Sverige behöver ett nytt och privat trygghetssystem, menar Företagarna.
Publicerad 8 apr 2019

Det är inte lätt att förena livet som småbarnsförälder med ansvaret som företagare. En av de främsta utmaningarna för företagare som vill ta ut föräldrapenning är de problem som uppstår i kontakten med Försäkringskassan, enligt de 1 091 företagare som deltog i undersökningen Föräldrafällan 2.0.

– Den färska rapporten visar att var fjärde företagare har stött på problem hos Försäkringskassan när den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) för sjukdom eller föräldraledighet ska fastställas, säger Erik Ageberg, socialförsäkringsexpert hos Företagarna.

Problemen består främst av att Försäkringskassan inte godkänt företagarens uppgifter om inkomst. Var femte företagare uppger också att Försäkringskassan krävt oberoende intyg för att kunna fastställa företagarens SGI.

Problemen bidrar till att många företagare upplever att de inte kan ta ut föräldraledighet. Enligt Föräldrafällan 2.0 är det två av fem företagare (39 procent) med småbarn som inte har varit föräldralediga.

Rapporten pekar också ut andra utmaningar. För företagare är det inte självklart att vara borta på heltid från sitt företag under en eller flera månader. Många upplever att de behöver vara nåbara samt utföra enstaka sysslor under tiden som föräldraledigheten pågår.

– Är man borta på heltid så säger många företagare att det kanske inte finns något företag att komma tillbaka till. Det visar att företagare missgynnas systematiskt av de trygghetssystem som vi annars tar för givna – trygghetssystem som företagare dessutom medfinansierar via sin skattsedel, säger Erik Ageberg.

”Förslaget är närmast en förolämpning mot landets företagare”

Regeringen har tillsammans med Centern och Liberalerna föreslagit en ny familjevecka, ett förslag som Företagarnas socialförsäkringsexpert reagerar mot:

– Förslaget är närmast en förolämpning mot landets företagare som redan i dag klart underutnyttjar föräldraförsäkringen. För företagare med anställda är familjeveckan ytterligare en ledighet som måste hanteras, samtidigt som förslaget riskerar att bli kostsamt till följd av produktivitetsbortfall, säger Erik.

Som en lösning på svårigheterna att utnyttja föräldraförsäkringen ställer sig en majoritet (54 procent) positiv till att bygga upp buffertar i sina företag och i gengäld minska, eller helt slopa, att betala in egenavgifter/sociala avgifter.

Det här vill Företagarna:

  • Ett gemensamt inkomstunderlag baserat på historiska inkomster (EGI) bör införas.
  • Gör det möjligt att överlåta föräldradagar på närstående.
  • Räkna föräldrapenning på fem arbetsdagar, inte sju veckodagar.
  • Tillåt företagare att driva företag under föräldraledighet.
  • Tillsätt en utredning med uppdrag att föreslå former för ett alternativt privat trygghetssystem.
Fler nyheter från Företagarna