podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter
Tidningen företagaren
Finansmarknadsminister Per Bolund vill att bankerna tänker till. Foto: TT Bildbyrå.

Tvingas låna pengar av vänner - nu svarar ministern

Allt fler småföretagare lånar pengar av familj och vänner som en sista utväg. Det visar en aktuell rapport från Företagrna.
Publicerad 30 maj 2018

Mer än varannan småföretagare (52 procent) upplever att det är ganska eller väldigt svårt att finansiera företagets investeringar med hjälp av krediter från banker och andra externa finansiärer.

– Bankerna ska vara tuffa i sin utlåning till företag, men nu växer andelen företag som upplever finansieringssvårigheter vilket är oroande, menar Daniel Wiberg, Företagarnas chefsekonom.

Konsekvensen av att bankerna inte vill engagera sig i bolag som befinner sig i en uppstarts- eller tillväxtfas blir att allt fler tvingas låna pengar i bekantskapskretsen. 14 procent av de tillfrågade i Företagarnas finansieringsrapport svarar att de har lånat pengar från familjemedlemmar, släkt och vänner för att finansiera företagets utveckling under det senaste året, det är en fördubbling jämfört med motsvarande undersökning 2016.

"Oroväckande utveckling"

– Det här är en oroväckande utveckling som orsakar en onödigt stor privatekonomisk risk hos både den enskilde företagaren och hans familj och vänner, säger Daniel Wiberg.

Rapporten visar också att banker och andra kreditgivare ställer allt högre krav på säkerheter. Av de företag som har sökt finansiering under det senaste året anser hela 69 procent att bankernas krav på pant och säkerhet är orimliga, motsvarande siffra i fjolårets undersökning var 48 procent. Mer än hälften (53 procent) anser att kreditgivaren saknar förståelse för verksamheten.

För att underlätta finansieringsmöjligheterna för företag som vill växa föreslår Företagarna en rad åtgärder. Det handlar om att utveckla alternativa finansieringslösningar som exempelvis crowdfunding och crowdlending, ändra skattereglerna så att de inte försvårar generationsskiften och se till att de statliga finansieringssatsningarna verkligen når fram till små och växande företag.

– Vi tror också att det skulle få en mycket positiv effekt om man underlättar för privatpersoner att investera i sitt eget eller andras företag. Företagarna föreslår därför att det så kallade investeraravdraget utvecklas och vi uppmanar också regeringen att undersöka om investeringssparkontot (ISK) kan användas för investeringar i onoterade bolag, säger Daniel Wiberg.

Fnanseringsrapporten har också fått finansmarknadsminister Per Bolund att reagera.

Per Bolund: Bankerna bör ta sig en funderare


I Företagarnas senaste finansieringsrapport framkommer att allt fler företagare upplever stora problem att hitta finansiering till utveckling och expansion. Inte minst upplevs dialogen med banken som ett betydande hinder.

– Det är dags att fråga oss om det här verkligen är en utveckling som vi ska låta fortsätta. Jag tycker att bankerna har ett stort ansvar och de bör fundera på varför de är så njugga i sin inställning till små och medelstora företag, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Och vad tycker du att bankerna ska göra?

– Det är dags för bankerna att ta sig en rejäl funderare kring sin uppgift. Om bankerna vill ha en bra relation med sina kunder måste de visa att man investerar i den reala ekonomin och i företag. Jag tror att en förklaring till bankernas låga förtroende är att människor upplever att de inte längre uppfyller sin roll.

”En förklaring till bankernas låga förtroende är att människor upplever att de inte längre uppfyller sin roll”

Du träffar ju storbankerna regelbundet – vilken är deras uppfattning?

– Ja, de har ju en helt annan uppfattning. Landets storbanker hävdar att de är alldeles utmärkta på att ge lån till företag. Men min uppfattning är att ansvaret är väldigt skevt fördelat, en del banker har utvecklat företagskrediter och här återfinns både Sparbanker ute i landet och vissa banker i Stockholm. Men det finns tyvärr också storbanker som är alldeles för lite närvarande i företagsnischen. Det är en fråga som jag har lyft med bankerna vid ett flertal tillfällen.

Bankerna hävdar att de nya regelverken begränsar deras möjligheter att låna ut pengar till företag. Stämmer det?

– Bankerna klagar på de regelverk som har införts på EU-nivå och jag har en viss förståelse för denna ståndpunkt, men jag tycker inte att det är en tillräcklig förklaring till den situation som vi befinner oss i.

Text: Per Manns.

Fler nyheter från Företagarna