headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare
Inred din arbetsplats rätt och få effekt på resultatet.

Guide: Så får du kontoret i toppform

30 maj 2018
Har du koll på tekniken, kontorsytan och blommorna? Tidningen Företagarens guide hjälper dig att få firman i toppform.

På 1950-talet rev man väggarna och det öppna kontorslandskapet var fött. Tanken var att kunna höra vad kollegorna pratade om, samt skapa förutsättningar för samarbete. Men ett flertal studier har visat på nackdelarna, med minskad arbetsro och ökad stress som följd. Ett modernt alternativ till det öppna kontorslandskapet och en tydlig trend under de senaste åren är det aktivitetsbaserade kontoret.

Skillnad på öppet landskap och aktivitetsbaserat kontor

– Många gör misstaget att likställa de två kontorstyperna. Men utformar man det aktivitetsbaserade kontoret på rätt sätt – det vill säga att man utgår från de anställdas önskemål och behov – så skulle jag vilja hävda att det inte finns några nackdelar, säger Karin Ståhl, medgrundare av företaget GoToWork.

Hon är i grunden ekonom och beteendevetare och har i många år arbetat med att stötta organisationer i arbetet med nya kontorslösningar.

”Det är skönt att jobba på olika platser i en öppen och flexibel miljö” — Hans Brobäck, personalchef, Roche

Tanken med ett aktivitetsbaserat kontor är att du själv kan välja vilken arbetsplats som passar bäst för det du gör just för tillfället – till skillnad från det öppna kontorslandskapet med bestämda platser. Behöver du avskildhet? Sätt dig i tysta rummet. Behöver du bolla med andra? Sök dig till gemensamma ytor.

– Kontorsmiljön är allas miljö. Det är lätt att vara flexibel i sitt jobb på ett aktivitetsbaserat kontor. Det skaparmöjligheter för både enskilt arbete och samarbete, säger Karin Ståhl.

Testade aktivitetsbaserat kontor

Hans Brobäck är personalchef på läkemedelsföretaget Roche. De flyttade till sina nya lokaler i Solnaområdet Ingenting utanför Stockholm i oktober förra året, och tog då steget från korridorslokaler med enskilda rum till en aktivitetsbaserad arbetsmiljö.

– Det gick verkligen över förväntan. Över 90 procent av våra anställda tycker att det fungerar riktigt bra. Nyckeln är gedigna förberedelser, att bli digitala och att involvera medarbetarna längs vägen, säger han.

En dynamisk arbetsplats gör jobbet roligare – man träffar kollegor som man tidigare inte träffade så ofta, enligt Hans Brobäck.

– Det är skönt att jobba på olika platser i en öppen och flexibel miljö. Digitaliseringen av arbetet har medfört att vi kunnat säga hejdå till pappershögar – en riktig befrielse, säger han.

Aktivitetsbaserat här för att stanna

Karin Ståhl ser inte på aktivitetsbaserade kontor som en trend, utan snarare som organisationers svar på ”delningsekonomi utifrån kontorsnytta”, något som är här för att stanna. Ett aktivitetsbaserat kontor är dessutom bra för företag som har hållbarhet på agendan, enligt Karin Ståhl.

– Fler personer som delar på samma yta gör kontoren mer yteffektiva. Det kräver mindre energi än ett klassiskt cellkontor helt enkelt. Matsalen behöver inte bara vara en matsal utan också en plats som används för arbete under resten av dagen.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap