podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter
Tidningen företagaren

Småföretagare riskerar kompetenskris

När bristen på utbildad personal blir för stor kan räddningen vara arbetskraftinvandring från länder utanför EU. En möjlighet som Socialdemokraterna nu vill begränsa.
Publicerad 30 maj 2018

Det är trångt i verkstadshallen hos Lastvagnsservice i Härnösand. Lastbilar står i kö för service och orderboken är sprängfylld. Trycket är så stort att företaget tvingas tacka nej till uppdrag och personalen måste ofta jobba övertid för att hinna leverera.

Det finns inga arbetslösa lastbilsmekaniker

Lastvagnsservice har 14 anställda och Katarina Dufvenberg, som driver företaget tillsammans med Raymond Nylander, har ett stort behov av nya medarbetare. Men det finns ett problem:

– Det finns inga arbetslösa lastbilsmekaniker i hela regionen. Lastbilar är tekniskt komplicerade och det krävs mekaniker som är skickliga både på hydraulik, elektronik och mekanik för att kunna göra jobbet – och sådana finns inte att få tag på. Inte en enda, säger Katarina Dufvenberg.

”I Iran finns yrkesskickliga lastbilsmekaniker som kan börja jobba direkt när de kommer hit”

För att klara av kundtrycket, och undvika allt för mycket övertid, så har Lastvagnsservice lyckats locka en iransk lastbilmekaniker att ta anställning med hjälp av ett tillfälligt arbets- och uppehållstillstånd.

– I Iran finns det yrkesskickliga lastbilsmekaniker som kan börja jobba direkt när de kommer hit. Jag hoppas kunna göra ytterligare några rekryteringar inom kort.

"Ren populism i valtider"

Men möjligheterna att rekrytera medarbetare från länder utanför EU kan komma att begränsas. Socialdemokraterna har presenterat ett förslag som innebär att arbetskraftsinvandring bara ska tillåtas när det inte går att hitta rätt personer i Sverige – och vad som rätt och fel ska bestämmas av en ny myndighet. Förslaget, som nyligen presenterades av statsminister Stefan Löfven och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, möter massivt motstånd från näringslivet.

– Det är ett fullständigt orimligt tankesätt och ett uttryck för ren populism i valtider. Företag och företagare är de som är bäst lämpade att avgöra vilka behov de har av arbetskraft, inte en myndighet, menar Daniel Wiberg, Företagarnas chefsekonom.

Hindrar småföretag att växa

Företagarna har vid flera tillfällen uppmärksammat att svenska småföretag upplever bristen på arbetskraft som det största tillväxthindret.

– I storstadslänen har arbetskraftsbristen nått de högsta nivåerna på tio år och kompetensförsörjningsproblemen är akuta inom viktiga branscher som till exempel IT, verkstad och teknik. Samtidigt har ogenomträngliga och oförutsägbara regler under lång tid försvårat för utomeuropeiska medborgare att få arbetstillstånd.

Företagarnas chefsekonom poängterar att behovet av att rekrytera personal från utlandet är utmaning för entreprenörer i hela landet.

– Det framställs ofta som att det här bara gäller vid rekrytering av IT-tekniker och dataspelsutvecklare i storstadsregionerna, men vi ser tydligt att det här är ett problem för små- och medelstora företag i hela landet.

Långa handläggningstider hos Migrationsverket

Migrationsverkets handläggningstider och administration skapar ytterligare problem. Katarina Dufvenberg tvingas lägga mycket tid på att den regelbörda som det innebär att söka tillstånd för rekrytering av nya medarbetare från länder utanför EU.

– I dag är ansökningstiden för ett tillfälligt arbets- och uppehållstillstånd hos Migrationsverket 7–16 månader. Jag har ansökt om att bli en certifierad arbetsgivare och då kan hanteringstiden minska till 20 dagar, men jag är inte säker på att vi är tillräckligt stora för att få en certifiering. Vi skulle kunna anställa ytterligare 3–4 lastbilsmekaniker på en gång.

Och hon är kritisk till Socialdemokraternas utspel:

– Jag tror faktiskt att vi som driver företag är bäst på att avgöra vilka behov vi har, inte en ny myndighet. Det finns tillräckligt med regler som det är.

Läs mer om Lastvagnsservice i Härnösand här!

Fler nyheter från Företagarna