För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter
Tidningen företagaren

Riv hindren för integration

Nu är det hög tid att genomföra en rad politiska åtgärder som släpper lös de nyanländas kreativitet och vilja att bidra till samhället, uppmanar Anna Libietis, Företagarnas expert på integrationsfrågor.
Publicerad 19 feb 2018
Företagarnas expert på integrationsfrågor efterlyser handling från partierna. Foto: Oskar Omne.
”Vi har faktiskt inte råd att misslyckas”

Det är positivt att flera partier presenterar förslag på hur nyanlända snabbare ska kunna försörja sig själva. Men det görs alldeles för lite, trots att det finns många förslag som borde gå att nå enighet kring. Dessutom har partierna lätt att prata väl om småföretag, men glömma bort dem när det verkligen gäller. Ett exempel är etableringsanställningarna, vilka ställer krav på kollektivavtal trots att många företag inte har det. Det krävs både jobblösningar som är tillämpbara för alla företag och bättre möjligheter för nyanlända att kunna bli framgångsrika företagare – och jobbskapare – i Sverige. Om vi lyckas tillvarata deras kunskaper, kompetenser och erfarenheter kan vi göra Sverige ännu bättre. Vi har faktiskt inte råd att misslyckas. Här är några förslag som Företagarna vill se bli verklighet:

Starta företag från dag ett

Alla asylsökande måste kunna få undantag från arbetstillstånd (AT-UND) så fort de uppfyller villkoren, i stället för som i dag behöva vänta i flera månader på grund av Migrationsverkets rutiner. Dessutom bör samordningsnummer, motsvarigheten till personnummer för de som söker asyl, utfärdas automatiskt. Sådana krävs för att kunna registrera sig för F-skatt.

Villkor som går att förstå

För att en nyanländ ska kunna få jobb och permanent uppehållstillstånd krävs att arbetsgivaren följer kollektivavtal och branschpraxis. Men sex av tio företag saknar kollektivavtal. Därför måste de fackliga organisationerna offentliggöra dem.

Boosta företagandet

Företagarna har skapat en modell för att ta tillvara nyanländas idéer och erfarenheter och ge dem förutsättningar att bli framgångsrika företagare i Sverige. Vi vill se att fler inspireras av och jobbar enligt Nyanlänt företagande.

Utvisa inte någon för petitesser

Migrationsverket måste kunna sätta sig in i vanliga företagares villkor och göra helhetsbedömningar av villkor och omständigheter. Om en anställd med uppehållstillstånd utvisas på grund av att en företagare råkat tolka någon regel fel riskerar många att ta det säkra före det osäkra och avstå från att anställa personer de egentligen behöver.

Tvinga inte företagare att gå över ån efter vatten

Om en asylsökande som driver företag får avslag på sin asylansökan måste det gå att söka arbetstillstånd i stället utan att som i dag avveckla företaget och lämna landet. Det är inte rimligt att företagare måste börja om processen från sitt ursprungsland.

Lägre trösklar till arbetsmarknaden

Företagarna har tagit fram en modell – utbildningsanställning – för att underlätta för företagare att kunna erbjuda anställning till personer som står långt från arbetsmarknaden. Modellen kombinerar arbete med utbildning i en anställningsform som tidsbegränsas till 3–24 månader. Arbetsgivare betalar för den tid deltagaren är på arbetet och staten betalar för den del deltagare är i utbildning.

Fler nyheter från Företagarna