För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter
Tidningen företagaren

Krönika: ”Svenska välfärden behöver utvecklas – inte avvecklas”

Om regeringen välfärdplaner blir verklighet riskerar vi omfattande nedläggningar av privata skol- och omsorgsföretag, menar Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg.
Publicerad 19 feb 2018
Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg.

August Strindberg lär ha sagt: ”Svensken utvecklar energi, endast när det gäller att hindra en sak.” Det stämmer tyvärr alltför väl för regeringens förslag inom välfärdssektorn. Regeringen har inlett valåret 2018 med att gå vidare med en rad hårt kritiserade förslag som, om de skulle gå igenom, får långtgående konsekvenser för den svenska välfärden.

Förslagen gör välfärdssektorn mindre attraktiv för företagare, arbetstagare och investerare.

Förslagen gör välfärdssektorn mindre attraktiv för företagare, arbetstagare och investerare, vilket både minskar resurserna till och skadar utvecklingen av välfärdstjänster på sikt. Utöver detta – och av central betydelse – riskerar förslagen urholka valfriheten i välfärdssystemet för oss alla som brukare. Detta är beklagligt, för välfärden behöver utvecklas, inte avvecklas.

Krav bara på privata utförare

Den 11 januari presenterade regeringen ett lagförslag om ägarprövning och tillstånd inom socialtjänsten och skolväsendet. Förslaget är en del av regeringens arbete för att hindra oseriösa aktörer i välfärdssektorn. Företagarna ser positivt på denna typ av regleringar, så länge de krav som ställs är relevanta för sitt syfte. Problemet är dock att endast privata utförare ska omfattas av tillståndskrav, vilket leder till snedvridningar och osund konkurrens – för kvalitetsbrister finns ju även i offentligt driven verksamhet.

Veckan efter kom ytterligare ett lagförslag. Regeringen gick då – i samarbete med Vänsterpartiet – vidare med ett förslag på vinsttak i linje med den hårt kritiserade Reepalu-utredningen. Förslaget innebär i princip ett vinstförbud, och kommer, om det går igenom, leda till omfattande nedläggningar av privata utförares verksamheter i skol- och omsorgssektorn.

Fler förslag väntar

Samma dag presenterade regeringen ännu ett lagförslag, med förslag till särskilda upphandlingsregler för välfärdssektorn. Företagarna och många andra har kritiserat förslaget, eftersom det riskerar att leda till ökat godtycke och konkurrenssnedvridningar

Om inte alla dessa förslag tar död på valfriheten så har regeringen för säkerhets skull tillsatt ännu en utredning om ordning och reda i vården. Risken är stor att den lägger fram förslag som innebär ytterligare inskränkningar, vilket alltså kommer att hindra utveckling och förnyelsekraft i välfärden, inte tvärtom.

Två av fem vårdcentraler privata

I dag drivs två av fem vårdcentraler av privata aktörer. Inom äldreomsorgen drivs ett av fem äldreboenden av privata aktörer. Inom hemtjänsten utför privata utförare en fjärdedel av det totala antalet timmar, och mer än åtta av tio svenskar anser att valfrihet inom hemtjänsten är viktigt.

Inom skolan är de privata utförarna minst lika viktiga. Mer än 4 000 av de totalt cirka 16 000 svenska förskolorna och skolorna drivs av privata utförare. Inom gymnasieskolan är andelen friskolor ännu högre.

Rätten att välja är viktig

Sverige står inför stora utmaningar för att klara av att i takt med befolkningsutvecklingen möta de växande behoven av vård, skola och omsorg. Privata utförare är ett självklart inslag i välfärden. De tillför resurser, nya arbetssätt och valfrihet. Rätten att välja är lika viktig som rätten att välja bort, vare sig det handlar om offentliga eller privata utförare. Genom att försvåra för privata utförare avvecklar regeringen välfärden, snarare än utvecklar den. 

Bra!

Regeringens förslag väcker skarpa protester.

Dåligt!

Förslagen minskar valfriheten för alla.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna