För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter
Tidningen företagaren

Soloföretagare, känner du igen dig?

Företagarna har tagit tempen på landets soloföretagare. Granskningen visar att de är lyckliga, engagerade och att de helst inte vill anställa någon.
Publicerad 5 dec 2018

”Soloföretagare ser möjligheten till goda affärer och vinster som en drivkraft”

Testa dig själv:


1. Du vill styra själv
Rapporten Nyckeln till frihet om soloföretagande i Sverige, visar att en av de starkaste drivkrafterna till att vara soloföretagare är den tillfredsställelse det innebär att få styra sin egen tid. Men det handlar också om den positiva känsla det är att kunna försörja sig själv.

2. Du är problemlösare
Att lösa ett samhällsproblem är en starkare drivkraft hos soloföretagare än hos företagare med anställda, visar rapporten.

– Det kan vara svårt att lösa samhällsproblem som anställd i en stor organisation, men genom sitt företagande kan man bidra till en positiv utveckling. För många är det en passion som väger upp riskerna med att starta eget, säger Hanna Cederqvist, som är ansvarig för den nya rapporten.

3. Pengar är inte allt
Soloföretagare ser möjligheten till goda affärer och vinster som en drivkraft, men den är inte lika stark som hos företagare med anställda.

– Rapporten visar att soloföretagare upplever nytta och arbetets innehåll som viktiga aspekter. Pengarna är inte alltid lika viktiga.

4. Du är inte så bekymrad
Soloföretagare gillar sin tillvaro och uppskattar sin självständighet.

– Soloföretagare är lyckligare, de upplever företagandet som mindre betungande än företagare med anställda.

5. Du är tveksam till att anställa
Majoriteten av alla soloföretagare är nöjda med att vara just solo. Men 2 av 10 drömmer om att utveckla företaget och anställa minst en person till.

– De företagare som har anställda har en gång tagit sig över den där tröskeln, lärt sig genom detta och upplever därmed tröskeln som något lägre.

Och varför vill inte soloföretagare anställa? Oro för felrekrytering toppar listan (77 procent), tätt följt av oro att inte täcka ökade kostnader (76 procent) och höga arbetsgivaravgifter (74 procent).

6. Du är stolt men...
Förmågan att försörja sig själv och stolthet är andra områden som soloföretagaren uppskattar. Men stoltheten är dock något lägre hos soloföretagare än hos företagare med anställda.

– Det kan ju bero på att vi ofta lyfter fram stark tillväxt som ett tecken på framgång – men soloföretagare skapar värde på en rad olika sätt. De tillgodoser ett behov, de försörjer sig själva, betalar skatt och ger genom sin verksamhet ringar på vattnet. De bidrar med innovationer och problemlösning. Soloföretagare, liksom företagare med anställda, bidrar till att driva Sverige framåt, säger Hanna Cederqvist.

Viktiga framgångar för soloföretagare


Företagarna har vunnit flera politiska framgångar som bidrar till att göra tillvaron för soloföretagare bättre och tryggare.

Förbättrat socialt skyddsnät

➜ Sedan 1 juli 2018 har den som startar ett företag skyddad sjukpenninggrundande inkomst (SGI) under de tre första åren. Skyddad SGI har funnits tidigare, men då endast för företagare som driver enskild firma och under en kortare tid. Förändringen innebär att även företagare som driver aktiebolag kan tillgodoräkna sig denna skyddade SGI och under en period av tre år.

– Denna förändring är en stor politisk vinst för Företagarna, som drivit på politiken för att minska det privatekonomiska risktagandet det innebär att avsluta en anställning och i stället starta företag.

Sänkt arbetsgivaravgift vid första anställningen

➜ Det så kallade växa stödet ger soloföretagare möjlighet att anställa sin första medarbetare till en tillfälligt sänkt arbetsgivaravgift under maximalt ett års tid. När stödet introducerades omfattade det endast företagare som ville anställa i enskild firma, något som Företagarna starkt kritiserade eftersom den personliga risken är omfattande om anställningen görs i en enskild firma.

– Regeringen tog till sig av vår kritik och utökade stödet så att det numera även gäller företagare som driver aktiebolag, säger Hanna Cederqvist på Företagarna.

Och det här vill vi fixa nu:

 

Friskvårdsbidrag:

● I aktiebolag medges avdrag för kostnader för motion och friskvård, det gäller däremot inte för enskilda näringsidkare. Företagarna anser att samma avdragsmöjlighet måste vara möjlig för enskilda näringsidkare (aktiv näringsverksamhet).

Kvartalsredovisning av skatter

● Företagarna vill öppna möjligheten till kvartalsredovisning av alla skatter för mindre företag. Det ger fyra rapporteringstillfällen i stället för tolv – och samtidigt får företagaren behålla pengarna längre i företaget. Det minskar både administrationen och stärker företagares likviditet.

Stärkt tillgång till finansiering

● Bättre möjligheter till finansiering skulle gynna tillväxt och jobbskapande för soloföretagare som vill växa.

Fler nyheter från Företagarna