headphones newspaper video-player
Corona – råd och stöd för företagare
Lise-Lotte Argulander, arbetsmarknadspolitisk expert kommenterar partiernas utspel om LAS. Foto: Oskar Omne.

Vi kan skapa fler jobb med nya LAS-regler

Det krävs en modernisering av lagen om anställningsskydd (LAS) för att behålla Sveriges konkurrenskraft, säger Lise-Lotte Argulander, arbetsmarknadspolitisk expert hos Företagarna. Men riksdagspartierna duckar i denna viktiga företagarfråga.
Publicerad 24 aug 2018

LAS tillkom under 1970-talet i en tid då arbetsmarknaden såg helt annorlunda ut och det finns många exempel på hur lagen ställer till problem för mindre företag.

För ett litet företag kan en enda felrekrytering där den anställde inte motsvarar företagets behov stjälpa hela verksamheten. Det kan till exempel inträffa när en arbetsgivare säger upp en anställd på grund av personliga skäl, det vill säga att den anställde har misskött sig på något sätt. Då kan den anställde, eller dennes fackliga organisation, ogiltigförklara uppsägningen. Det innebär att anställningen inte upphör efter uppsägningstidens slut, utan den fortsätter att löpa så länge tvisten pågår. De fackliga organisationernas vetskap om detta gör att de nästan alltid ogiltigförklarar uppsägningar på grund av personliga skäl i syfte att ”förlänga anställningstiden” så länge som möjligt.

Turordningsreglerna lämnar också mycket i övrigt att önska, ordningen sist in först ut ger inte företagen tillräckligt med utrymme att behålla den kompetens som krävs. Tvåundantaget i LAS behöver utvecklas inte avvecklas som Vänsterpartiet föreslår.

I debatten är både Larry Söder (KD) och Katarina Raneborn (V) inne på rätt spår när de säger att dagens regler är otydliga och att det finns ett behov att ifrågasätta och ändra dessa. Tyvärr fullföljer de inte sina tankegångar och jag saknar konkreta förslag som skulle gynna de mindre företagen.

Den utökning av undantag från turordningen som Larry Söder föreslår är bra men inte tillräcklig. Vidare säger han att det måste finnas en möjlighet att säga upp på grund av personliga skäl. Självklart ska denna möjlighet finnas men kostnaderna måste begränsas och anställningen ska upphöra efter uppsägningstidens slut.

”Förvånande nog har Moderaterna inget förslag om undantag från turordningen liknande det som övriga Alliansen har. Är de månne oense här?”

Katarina Raneborns förslag att göra lagstiftningen mer tydlig kring uppsägningar är bra men det räcker inte med ”en tidig dialog med facket”.

Företagarens granskning av partiprogrammen visar att inget av partierna har några konkreta förslag till hur LAS ska utvecklas eller förändras för att möta en modern arbetsmarknad. Centern och Liberalerna föreslår mindre justeringar av turordningsreglerna samt ytterligare undantag från turordning. Förvånande nog har Moderaterna inget förslag om undantag från turordningen liknande det som övriga Alliansen har. Är de månne oense här?

Däremot har både Socialdemokraterna och Vänstern förslag som skulle göra LAS till en ännu mer omodern lag – förslag som absolut inte kommer öka anställningsviljan hos de mindre företagen. Att ta bort möjligheten att visstidsanställa helt skulle innebära stora problem för alla företag och är direkt kontraproduktivt om vi vill att fler jobb ska skapas. Ska Sverige behålla sina konkurrensfördelar gentemot övriga världen krävs det att vi har en modern arbetsrättslig lagstiftning som uppmuntrar företag att vilja och våga anställa.