headphones newspaper video-player

Clusijon – Ny tjänst mot kränkningar

Sara Mcphee, ordförande för AP4, som tagit initiativ till verktyget Clusjion, en digital tjänst för företag som vill kartlägga och uppmärksamma kränkande beteende på jobbet.

Vad är Clusjion?

– Det är en digital, anonym tjänst för att kartlägga upplevda kränkningar. Syftet är dels att samla in statistik från olika branscher, dels blir det ett verktyg för företag som vill vara en bra plats att arbeta på.

Vad är din drivkraft för att finansiera och ta fram verktyget?

– Det är en tjänst jag själv hade velat ha under min karriär. Tyvärr finns det ständigt kommentarer och handlingar som gör att exempelvis kvinnor inte når sin fulla potential i arbetslivet. Jag har befordrat många chefer på SPP och AMF under åren och sett att många kvinnor – obefogat – haft lite sämre självförtroende yrkesmässigt. Min slutsats är att om du utsätts för diskriminering från tidig ålder så har du inte samma förmåga att prestera senare, om du lärt dig att du måste vara på din vakt.

”Det är en tjänst jag själv hade velat ha under min karriär”

Hur ser du på att tjänsten är anonym?

– Vi är inte ute efter att ringa in offer eller förövare. Via statistiken kan du förstå om du har en viss kulturell struktur på arbetsplatsen, eller om du har problem med några enstaka personer. Det är kort sagt ett modernt sätt att få tillbaka information om hur människor uppför sig på ditt företag, samtidigt som de anställda lär sig av varandras upplevelser. Jag anser överlag att trakasserier bäst bekämpas med statistik och objektiv information. Det gör att ledningsgrupperna kan agera.

Vad hoppas ni att Clusjion har bidragit till om fem år?

– Att kvinnor i mycket högre utsträckning finns på ledande positioner på grund av att de mår och presterar bättre, känner sig trygga och jämlikt behandlade. Samt att fler företagsledningar vet hur man framgångsrikt jobbar i en mångfaldsmiljö.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap