headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Guide: Få koll på nya bilskatten

5 apr 2018
Den nya fordonsskatten, Bonus-Malus, är årets stora händelse på bilmarknaden. Så här påverkas din firmas ekonomi och så maxar du bonusen!

1. Därför införs Bonus-Malus

Regeringen menar att Sveriges klimatpolitik ligger långt framme, men att utsläppen från transportsektorn är för höga. Det nya förslaget, som kallas för bonus-malus, innebär att utsläppen från bilar och andra lätta fordon ska minskas med hjälp av en kombination av morot (bonus) och piska (malus).

Ambitionen är att öka andelen miljöanpassade fordon och på sikt bidra till en fossilfri fordonsflotta på svenska vägar. Förslagen är en del av en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

2. Så här kan du bli belönad eller bestraffad

För att locka fler att köra fossilfritt införs en bonus som innebär att den som väljer ett miljöanpassat fordon med låga utsläpp av koldioxid får en bonus på upp till 60 000 kronor, vilket är höge än dagens supermiljöbilspremie på 40 000 kronor.

För att erhålla bonusen måste du välja en ny bil av årsmodell 2018 som registreras efter den 1 juli i år. Men om du väljer en ny bil med höga utsläpp drabbas du av en höjd fordonsskatt under de tre första åren från det att fordonet blir skattepliktigt för första gången (malus). Från år fyra och framåt blir fordonsskatten lägre, se exempel i tabellen på nästa uppslag.

– En konsekvens är att vi kommer att få se en kraftigt ökad registrering av nya bilar med höga utsläpp under första halvåret 2018 eftersom de nya reglerna börjar gälla först den 1 juli, säger branschorganisationen Bil Sweden.

Karin Berggren, jurist hos Företagarna, får besvara frågor från medlemmar som undrar hur det nya systemet kommer att påverka firmans bilekonomi:

– Många företagare, exempelvis hantverkare, behöver extra lastutrymme och har kanske inte möjlighet till ett miljövänligare bilalternativ. De tvingas betala en hög fordonsskatt de första tre åren eller fortsätta att använda fordon som fortfarande beskattas enligt det gamla systemet för fordonsskatt, säger hon

3. Supermiljöbilpremien skrotas – ersätts av en ny bonus

Den femåriga befrielsen från fordonsskatt för miljöbilar (supermiljöbilspremien) tas bort och ersätts av den nya bonusen för bilar med mycket låga utsläpp.

Den som vill maxa bonusen, 60 000 kronor, väljer en bil med nollutsläpp. Bonusen trappas av linjärt upp till en utsläppsnivå på 60 gram koldioxid där bonusen blir 10 000 kronor. Tänk på att bonus medges med ett belopp som högst motsvarar 25 procent av bilens nypris. Gasbilar erhåller 10 000 kronor i bonus.

4. Bara nya bilar

Förslaget omfattar endast lätta bilar (personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar) av fordonsår 2018 eller senare, som registreras efter den 1 juli 2018. Den befintliga fordonsflottan påverkas alltså inte av förslaget och får en oförändrad fordonsskatt när bonus-malus införs om några månader

5. Alternativa drivmedel

Fordon som kan drivas med alternativa drivmedel, som E85 (etanol) och fordonsgas (blandning av biogas och naturgas) får ingen förhöjd fordonsskatt. Bränslefaktorn för nya dieselfordon ersätts med ett bränsletillägg som görs oberoende av fordonsskattens storlek. Miljötillägget för dieselfordon på 250 kronor behålls.

6. Finansiering och risker

Fredrik Fungdahl arbetar hos BMW-återförsäljaren M-Bilar Group i Västerås och han ansvarar för kontakter med företagskunder:

– Bonus-malus påverkar hela bilmarknaden och vi kommer att se ett nytt beteende hos våra kunder. I dag säljer vi på BMW runt 70 procent dieselbilar, om ett år kan siffran vara nere på 25 procent, säger han.

”Bonus-malus påverkar hela bilmarknaden”

Som bilägare har du några olika möjligheter att begränsa den finansiella risk som ett bilköp innebär.

– Lägst risk får den kund som väljer så kallad operationell leasing eller privatleasing eftersom avtalen i de flesta fall inkluderar ett garanterat restvärde, det spelar alltså ingen roll hur priset på din bilmodell utvecklas.

Den som vill ta en högre risk kan välja en traditionell leasing eller avbetalning där du som kund står för risken för restvärdet.

– Detta alternativ innebär att du som företagare eller privatperson står för risken för bilens restvärde. Om marknaden för exempelvis dieselbilar rasar på grund av bonus-malus kan du plötsligt stå som ägare av en bil där inbytespriset inte alls matchar storleken på din skuld.

Om du slutligen väljer ett kontantköp gäller snarlika spelregler som för leasing men med den skillnaden att du inte riskerar att stå med en skuld som överstiger värdet på bilen.

– Fortfarande kan önskat inbytespris skilja sig mycket mot vad marknaden är beredd att betala och på så sätt kan du känna dig tvungen att behålla bilen alternativt acceptera ett lågt inbytespris, säger Fredrik Fungdahl.

Text: Per Manns.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap