För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter
Tidningen företagaren

Rätt att säga nej till kollektivavtal

Lise-Lotte Argulander, jurist och arbetsrättexpert på Företagarna, är en av dem som har reagerat på Livs hot om stridsåtgärder.
Publicerad 14 sep 2017
Företagarnas arbetsrättsexpert Lise-lotte Argulander. Foto: Oskar Omne.

Erbjuder Sara schysta villkor?

– Ja, de anställda på Solhaga har försäkringar, tjänstepension, regelbunden kompetensutveckling och årliga lönerevisioner. Lönerna ligger över avtalsnivå. Sara erbjuder allt som rimligtvis kan krävas av en arbetsgivare.

Kan Livs tvinga Sara att teckna kollektivavtal?

– Nej, enligt svensk lag har en arbetsgivare rätt att tacka nej till kollektivavtal. Men i praktiken är det svårt för småföretagare som Sara att stå emot fackets krav på kollektivavtal. Medbestämmandelagen ger fackförbunden stora möjligheter, i form av stridsåtgärder, att utöva påtryckningar på enskilda företag. Många fackförbund hanterar det bra och använder sitt inflytande när det verkligen behövs. Men några fackförbund missbrukar det förtroende som följer med den svenska modellen.

Missbrukar hur?

– Vi har vid flera tillfällen sett fackförbund utöva hot mot mindre företag genom att ta till långtgående stridsåtgärder, trots att företagen erbjuder avtalsenliga villkor och trots att varken de anställda eller arbetsgivaren vill ha kollektivavtal.

Behöver lagstiftningen ändras?

– Ja, Företagarna vill att de stridsåtgärder ett fackförbund får ta till ska stå i proportion till konfliktvärdena. Sen tror vi att det behövs en oberoende myndighet, eller liknande, som definierar vad som är ”schysta villkor”. Vi anser också att det måste finnas önskemål om kollektivavtal hos majoriteten av de anställda för att facket ska kunna ta till stridsåtgärder. För att nämna några saker.

Fler nyheter från Företagarna