För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter
Tidningen företagaren

Viktiga segrar för alla som driver företag

Skattelättnader, förbättrat socialt skyddsnät och stopp för försämrade 3:12-regler. Företagarna har haft viktiga framgångar i flera frågor som påverkar vardagen för dig som företagare.
Publicerad 31 okt 2017

Framgång 1: Äntligen! Skattelättnader på personaloptioner

● Regeringen ger klartecken till att personaloptioner kan användas för att attrahera nyckelmedarbetare. För ett nystartat företag kan en personaloption fungera som ett lockbete i stället för en hög lön. Nystartade företag har ofta begränsade kassaflöden och en personaloption innebär att den anställde kan få ta del av framtida vinster då företaget säljs eller börsnoteras. Förslaget innebär att om en anställd får en personaloption av sin arbetsgivare ska han eller hon inte förmånsbeskattas när personaloptionen utnyttjas. Som arbetsgivare ska du inte heller betala arbetsgivaravgifter för optionen. Beskattningen sker först när den aktie som den anställde har köpt genom att utnyttja personaloptionen säljs. Beskattningen sker då som inkomst av kapital.

Pontus Gustafsson, Beleco, Stockholm, tycker till om förslaget:

”Jag känner mig lättad. Optioner är en viktig del i rekryteringen.”

– Jag känner mig lättad. Det är angeläget att våra anställda känner ett ägandeskap till vår produkt och tjänst. Därför är optioner en viktig del i rekryteringen av nya talanger till Beleco. Förslaget är en klar förbättring mot tidigare. Dock bör fokus ligga på att förenkla för nystartade, mindre och innovativa bolag snarare än jättar som Spotify. De har tillräcklig dragningskraft ändå. Det finns aspekter som fortfarande inte är optimala såsom kravet på lägsta månadslön. Det medför att man exkluderar i princip samtliga boot–strappande och helt nystartade bolag, där man sällan tar ut lön i början.

Daniel Wiberg, Företagarnas Chefsekonom, om jobbet bakom kulisserna:

– Initiativet till en skattelättnad för personaloptioner har kommit från näringslivet och Företagarna. Genom att uppvakta politiker och genomföra olika opinionsbildande aktiviteter har vi påtalat att regeringen borde jobba mer med denna typ av incitamentsskapande skatteverktyg. Det är viktigt med en smart utformning av skattesystemet så att det skapar incitament till företagande och jobbskapande. Företagarnas skatteexpert har också suttit med i den utredning som lett fram till förslaget och jobbade där för ett mer omfattande förslag. Genom att bidra både med sakkunskap och påverkansarbete driver vi på politiken så att förändringar kommer till stånd som gynnar mindre och växande företag. Det som nu föreslås av regeringen är ett litet men viktigt steg i rätt riktning.

Framgång 2: Stoppade förslag till skattehöjningar och försämringar av 3:12-regler

● Under vintern presenterade regeringen ett förslag att förändra 3:12-reglerna, den så kallade entreprenörsskatten. Förslaget innebar försämringar för alla som driver aktiebolag och orsakade omfattande protester. Kritiken gav resultat. I början av september meddelade finansminister Magdalena Andersson (S) att regeringen drog tillbaka förslaget och därmed räddades 3:12-reglerna i sin nuvarande utformning.

Anita Roll, Qtema Sverige AB, Stockholm tycker till om förslaget:

”Vi kan vara stolta över att vi stoppade försämringarna”

– Jag drar en lättnadens suck över att regeringen valde att lägga förslaget till förändrade 3:12-regler i malpåse – åtminstone för tillfället. 3:12-reglerna har skapat irritation i flera år. Reglerna är ovanligt komplicerade, kostsamma och nedvärderar den insats som vi företagare gör för att skapa jobb och välfärd. När regeringen i vintras ändå valde att föreslå ytterligare försämringar av de redan komplicerade reglerna var det droppen som fick mig att börja debattera och skapa opinion mot förslaget. Nu tycker jag att vi företagare kan sträcka på oss och känna stolthet över att vi tillsammans lyckades stoppa förslaget.

Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef på Företagarna, om jobbet bakom kulisserna:

– Företagarna har arbetat på bred front för att rädda de nuvarande 3:12-reglerna. Annika Fritsch, Företagarnas tidigare skatteexpert, satt med i regeringens utredning kring entreprenörsskatten och var redan då kritisk mot utredningens föreslag. Företagarnas initiativ ”Sänk 3:12-förslaget” fick stor spridning i traditionella och sociala medier. Den viktigaste insatsen har varit engagemanget och insatserna som har kommit från våra medlemmar. Med brev, e-post och telefonsamtal hjälpte de oss att stoppa de kostsamma förändringarna i 3:12.

Framgång 3: Socialt skyddsnät – även för dig som driver AB

● Nu ska företagare som startar aktiebolag få sin sjukpenninggrundande inkomst (SGI) skyddad på samma sätt som den som startar enskild firma, det har regeringen aviserat. Företagarna har under lång tid arbetat för att företagare ska ha rätt till samma trygghet oavsett vilken bolagsform man väljer. Tidigare har enbart den som startar enskild firma kunnat behålla sin sjukpenninggrundande inkomst under företagets uppstartsskede. Ytterligare en framgång är att skyddet förlängs till att omfatta företagets tre första verksamhetsår.

Helén Forssander, ROI Marketing AB, Lund, tycker till om förslaget:

”Det är en jättebra förändring”

– Det är en jättebra förändring. Du ska självklart kunna välja vilken bolagsform du vill ha, det ska inte påverkas av socialförsäkringssystemet. När jag startade eget för drygt fyra år sedan hade jag barn hemma och tvingades välja enskild firma eftersom jag inte vågade riskera att bli utan sjukpenning/föräldrapenning under de två första åren. Med facit i hand var det rätt val eftersom jag tvingades operera min hand och var sjukskriven i två veckor. Men efter två år hade jag en stabil verksamhet och omvandlade till AB.

Erik Ageberg, Företagarnas socialförsäkringsexpert, om jobbet bakom kulisserna:

– Företagarna har länge drivit frågan om lika regler för alla företagsformer inom socialförsäkringen. Vi har uppmärksammat politiker om orimligheten i de olika reglerna genom möten och rapporter under flera år. Genom att få in frågan i bland annat den parlamentariska socialförsäkringsutredningen 2015 uppstod också en samsyn mellan partierna och skapade förutsättningar för en ändring.

Framgång 4: Förenklade anställningsstöd

● Regeringen har lyssnat på kritiken från landets företagare och förenklar de snåriga statliga anställningsstöden. Förslaget innebär att fem bidrag slås samman till ett. Det är instegsjobben som slås ihop med det särskilda anställningsstödet, det förstärkta särskilda anställningsstödet och två slags traineejobb. Precis som Företagaren har uppmärksammat tidigare så är det Nystartsjobb som är det populäraste anställningsstödet bland arbetsgivare och regeringen väljer att behålla bidraget i sin nuvarande utformning. Regeringen aviserar också en satsning på kunskapslyftet, Yrkesvux och återinförande av obligatorisk prao.

Teddy Eriksson, Tomal AB, Falkenberg, tycker till om förslaget:

”Skönt med en förenkling av krångliga regler”

– Rent spontant tycker jag att det är bra att anställningsstöden förenklas. Min grundinställning är att bidrag spelar en viktig roll när vi tar in en person som är helt grön, ett anställningsstöd ger oss möjligheten att utbilda och lära upp den nya medarbetaren. Men därefter ska han eller hon anställas på samma villkor som alla andra. Att taket för subventionen av ett nystartsjobb sänks från 22 000 kronor i månaden till 20 000 kronor är dock ett minus.

Hanna Cederqvist, Företagarnas expert på kompetensförsörjning, om jobbet bakom kulisserna:

– Företagarna har träffat ministrar och riksdagspolitiker. Vi har fört en ständig dialog med Arbetsförmedlingen om hur deras arbete kan förbättras i relation till Sveriges främsta jobbskapare – våra små och medelstora företag. Vi har föreläst för representanter från skolan och inte minst fört en tät dialog med företagare. Företagarna har släppt uppmärksammade rapporter och tydligt kommunicerat våra budskap i media.

Framgång 5: Växa-stödet omfattar alla företagare

● Nu ska även enmansaktiebolag kunna få rabatt på arbetsgivaravgiften för den första anställda, det så kallade växa-stödet. Initialt omfattade stödet enbart enskilda firmor, en begränsning som väckte starka protester. Företagarna påpekade det olämpliga i att exkludera alla som driver aktiebolag. Regeringen lyssnade på kritiken och växa-stödet omfattar nu även den som driver enmansaktiebolag och vill göra sin första anställning. Stödet är sänkt arbetsgivaravgift från drygt 31 till 10 procent av lön upp till 25 000 kronor och under högst 12 månader.

Camilla Westdahl, Cett Redovisning AB, Uddevalla, tycker till förslaget:

”Politikerna lyssnade på oss företagare”

– Det är bra att även aktiebolag nu omfattas av växa-stödet. Det ursprungliga förslaget att enbart den som driver enskild firma skulle omfattas var ju obegripligt. Det är en alldeles för stor personlig risk att anställa i en enskild firma. Det känns bra att politikerna lyssnade till kritiken från oss företagare. Jag vill bygga långsiktiga kundrelationer, växa och ha några anställda.

Daniel Wiberg, Företagarnas chefsekonom, om jobbet bakom kulisserna:

– Vi lyckades förklara för regeringen att gå från noll anställda till en anställd är ett stort steg och att det behövs något som kan olja detta maskineri. Detta har skett genom att ta fram ett eget förslag och sälja in det i möten med regeringens representanter. Till slut nådde vi ända fram, efter en halvmesyr där ett tidigt förslag bara rörde enskilda firmor. Nu hoppas vi att dörren är öppen för att även diskutera andra sänkningar av arbetsgivaravgiften.

Fler nyheter från Företagarna