headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Daniel Wiberg är trött på att den eskalerande regelbördan inte tas på allvar.

Krönika: Sätt fart – skrota hälften av alla regler!

De flesta politiker vill göra det enklare att driva företag. Men inget händer, konstaterar Daniel Wiberg, Företagarnas chefsekonom.

För en tid sedan fick jag frågan: Vilken är den största utmaningen för mindre företag när det gäller ekonomi och administration? Jag svarade att förutom den grundläggande utmaningen för alla företag – att skapa lönsamhet i verksamheten – så upplever många företagare det som krångligt och administrativt betungande att driva företag. Det handlar om att redovisa moms och skatter samt att anställa. Det tar helt enkelt tid och kraft från viktigare och roligare frågor.

Sverige har ett mycket komplicerat skattesystem som ställer stora krav på redovisningssystem och ekonomiskt sinne, samt en arbetsmarknadsmodell som bygger på samförstånd och hundratals olika kollektivavtal, utöver grundläggande lagar och regler. De flesta företagare är fantastiska yrkesmän och yrkeskvinnor som brinner för sina företag, men det innebär inte alltid att de har naturligt anlag och intresse för skatteredovisning, arbetsrättslagstiftning eller administration.

Enligt Företagarnas undersökningar upplever företagare skatte- och momsregler, specifika branschregler och därefter arbetsmarknadsreglering som de största hindren för tillväxt. När det gäller arbetsmarknadsreglering är det viktigt att notera att det då handlar mer om administrations- och ansvarsfrågor snarare än anställningsskydd (LAS), till exempel ansvar för sjuklön och rehabiliteringsplaner.

I stort sett alla politiker och partier säger sig prioritera regelförenkling och minskad administration, men trots det görs lite för att minska regelbördan och förenkla för företagen. Internationella jämförelser visar att Sverige halkar efter i arbetet med att minska regelbördan. Samtidigt som regelbördan och kostnaden minskar i många av våra konkurrentländer, exempelvis Danmark.

Näringslivets regelnämnd (NNR) genomförde 2016 en undersökning där en av frågorna var: Upplever du att det har blivit enklare eller krångligare för dig och ditt företag att följa statliga regler jämfört med för ett år sedan? Resultatet var nedslående. 32 procent av landets företagsledare upplevde att det blivit krångligare att driva företag det senaste året, medan bara två procent ansåg att det blivit enklare.

Det finns också uppskattningar av kostnaden för den tid och de resurser som svenska företag lägger ner på regelbördan. En kostnad som ökar med i storleksordningen 1,6 miljarder om året!

Regering och politiker måste nu ta regelbördan och regelförenklingsarbetet på allvar. Företagsledaren och SAF-ordföranden Ulf Laurin (1934–2016) uttryckte det enkelt: ”Hälften av alla regleringar för företagen måste bort – det spelar ingen roll vilken halva.”

Bra!
Nästan alla politiker säger att de vill minska regelbördan.

Dåligt!
Trots det ökar regelkrånglet mer än i andra länder.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap