För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter
Tidningen företagaren

Experten svarar: Hur mycket får värden höja hyran?

Det händer att företagare drabbas av skyhöga hyreshöjningar. Företagarnas jurist Kristina Berglund vet vilka rättigheter du har.
Publicerad 6 nov 2017
Företagarnas jurist Kristina Berglund förklarar vad som gäller för hyresökningar. Foto: Oskar Omne.

Det är inte ovanligt att vi på den juridiska rådgivningen blir kontaktade av företagare som fått en uppsägning för villkorsändring som innehåller en rejäl hyresökning. Ibland kan hyresvärden kräva en hyra som motsvarar så mycket som en 100-procentig ökning.

När du som hyresgäst får en uppsägning för villkorsändring som innehåller en hyresökning ska du försöka bedöma om den nya hyran är marknadsmässig eller inte. Om hyresvärden inte gjort någon höjning sedan kontraktet undertecknades för ett tiotal år sedan är det möjligt att den nya hyran ligger i nivå med marknaden, trots den stora procentuella ökningen.

Marknadshyra är den hyra som du får betala för liknande lokaler i området. Om du till exempel hyr en butikslokal på en attraktiv gågata i stadens centrum ska hyran ligga i nivå med andra butikslokaler i stadens centrum, med liknande läge. För att ta reda på hyran för referenslokaler får du ta kontakt med hyresgästerna och helt enkelt fråga vad de betalar för sin lokal.

Om du bedömer att den nya hyran inte är marknadsmässig och väljer att flytta ska du skicka in en ansökan om medling till hyresnämnden. Det ska göras inom två månader från tidpunkten då du mottog uppsägningen. Det är viktigt att komma ihåg den här tidsgränsen eftersom rätten till eventuell ersättning annars upphör. För att uppsägningen ska vara giltig ska den innehålla information om att du ska vända dig till hyresnämnden i det fall du inte vill flytta utan att få ersättning av hyresvärden.

I samband med ansökan om medling kan du begära att nämnden yttrar sig om marknadshyran utifrån den utredning som parterna presenterar. Om nämnden kommer fram till att den begärda hyran inte är marknadsmässig kan parterna i stället komma överens om den nivå som nämnden bedömer skälig. Yttrandet om marknadshyra förenklar processen i tingsrätten, vilket är den instans du behöver vända dig till för att kräva skadestånd om du inte når en överenskommelse med hyresvärden.

Om den begärda hyran inte är marknadsmässig och ditt företag tvingas flytta kan du alltså som hyresgäst få skadestånd. Minimiskadeståndet motsvarar en årshyra. Men om du kan visa att skadan motsvarar ett högre belopp är det i stället det beloppet som ska utgå som ersättning. Om ditt företag tvingas flytta verksamheten till en annan lokal kan företaget få ersättning för bland annat flyttkostnader, värdeminskning på egendom, de förbättringar du gjort av lokalen och att du inte kan ha verksamheten i gång under flytten. Uppsägningen innebär då en mycket större skada än beloppet som motsvarar en årshyra.

Om du som hyresgäst vill se till att en höjning av hyran går rätt till är du som medlem välkommen att ringa oss jurister i Företagarnas rådgivning.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna