podcast news play företagaren I media förmån

Här finns exporthjälp!

Har du frågor eller funderingar kring export? Det är många som står redo att hjälpa till. Här är de viktigast du bör ha koll på:
Publicerad 8 maj 2017

1. Tillväxtverket
Statlig myndighet under Näringsdepartementet med uppdrag att främja hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt. Erbjuder bland annat så kallade Affärsutvecklingscheckar som är ett stöd till små företag som vill ta in extern kompetens vid exportsatsningar. Checkarna riktar sig till företag som har 2–49 anställda, omsättning på minst 3 miljoner kronor och som har en befintlig vara eller tjänst att ta vidare till nya marknader. Du kan söka en check på 50 000–250 000 kronor vilket får motsvara max hälften av vad ditt internationaliseringsprojekt kostar totalt. Resten betalar ditt företag. Läs mer på tillvaxtverket.se

2. Regionala exportcenter
Regionala exportcenter är en nyhet från regeringen. Satsningen innebär att det ska bli enklare för dig som företagare att hitta svar på dina frågor om export och import. Du hittar regionala exportcenter från Skåne i söder till Västerbotten i norr. Läs mer på tillvaxtverket.se

3. Almi
Almi erbjuder ett exportlån till små och medelstora företag med exportsatsningar. Exportlånet är ett samarbete mellan Almi, SEK, EKN, Business Sweden och Swedfund. Läs mer på almi.se

4. Business Sweden
Hjälper företag att hitta nya kunder internationellt, förkorta tiden till marknaden och minska risken. Ägs av staten och näringslivet. Finns på 50 marknader runtom i världen. Läs mer på business-sweden.se

5. EKN
Exportkreditnämnden har regeringens uppdrag att främja svensk export och svenska företags internationalisering genom att försäkra exportföretag och banker mot risken att inte få betalt i exportaffärer. Läs mer på ekn.se

6. Sveriges handelskamrar
Sveriges elva regionala handelskamrar ingår i ett internationellt nätverk med 12 000 handelskamrar runt om i världen, vilket utnyttjas för att främja företagande och förmedla affärskontakter. Läs mer på sverigeshandelskamrar.se

7. Enterprise Europe Network
Erbjuder flera kostnadsfria tjänster för företag som vill exportera till EU. På hemsidan finns matnyttig information om allt från EU-lagstiftning till CE-märkning och moms. Läs mer på enterpriseeurope.se

8. Kammarkollegium
Myndighet för utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik. Arbetar för en fri och öppen handel både inom och utanför EU. Läs mer på kommers.se

9. SEK
Svensk Exportkredit är en oberoende statlig aktör vars uppdrag är att säkerställa tillgång till finansiella lösningar för svensk exportnäring. Vänder sig främst till stora och medelstora företag. Läs mer på sek.se

Taggar
Riks Nyhet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.