podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter
Tidningen företagaren

De fyra största hindren för nyanlända

Företagarnas rikssamordnare för projektet Nyanlänt Företagande, Catharina Bildt Grape, har listat de fyra största hindren i arbetet med att ta vara på nyanlända företagares kompetens.
Publicerad 2 jun 2017
Företagarnas rikssamordnare för projektet Nyanlänt Företagande, Catharina Bildt Grape.

1. Entreprenörskod. Arbetsförmedlingen kartlägger inte företagare, eller om de gör det så är företagare inte sökbara i systemen. Alla nyanlända kodas alltså utifrån yrke, men någon sådan kod finns inte för företagare. Om man ska satsa på nyanlända entreprenörer måste det på något sätt gå att lösa.

2. Tillfälliga uppehållstillstånd. Reglerna kring temporära uppehållstillstånd och försörjningskrav försvårar verkligen för nyanlända att starta eget. Alla som någon gång drivit företag vet hur lång startsträckan kan vara innan man har fått i gång verksamheten. Försörjningskravet är dessutom kopplat till rätten till familjeåterförening. Många väljer ett tryggare spår för att öka chansen att få återse sin familj här.

3. Segt utan samordning. För den som fått ett tillfälligt uppehållstillstånd saknas ofta samverkan mellan Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Skatteverket. Det tar ofta flera månader innan en person får en kommunanvisning och innan dess är det svårt att komma i gång med SFI och etableringsinsatser.

4. Måste lämna landet. För asylsökande som hittar ett jobb under asyltiden finns möjlighet att byta spår till arbetskraftsinvandrare om de får avslag. Den möjligheten saknas för företagare då de inte kan byta spår utan måste lämna landet och söka arbetstillstånd från utlandet.

Fler nyheter från Företagarna