podcast news play företagaren I media förmån

Så anställer du på rätt sätt

Det finns inget som heter timanställning eller behovsanställning. Företagarna reder ut en av de vanligaste missuppfattningarna när det gäller anställningsavtal.
Publicerad 1 jan 2017

Läs också: Arbetsgivarhandboken

"Efterfrågan ökar och vi behöver timanställd extrapersonal vid behov för att klara av trycket. Vad ska jag tänka på så att allt blir rätt och riktigt?"

Ett vanligt samtal till Företagarnas juridiska rådgivning kan börja med att arbetsgivaren beskriver en timanställning eller en behovsanställning. Men i lagen om anställningsskydd (LAS) finns varken begreppet timanställning eller behovsanställning, och detta kan därför leda till en mängd missuppfattningar.

Om du som arbetsgivare har kollektivavtal kan det finnas särskilda anställningsformer i kollektivavtalet, t.ex. behovsanställning.

Allmän visstid

Den anställningsform som ligger närmast en behovsanställning är allmän visstidsanställning. En allmän visstidsanställning är en tidsbegränsad anställning som har ett startdatum och ett slutdatum. Problemet som ofta uppkommer är att arbetsgivaren inte på förhand vet hur mycket jobb som kommer finnas i framtiden. Därför vill många arbetsgivare gärna skriva ett avtal under en bestämd tid, där det specificeras att den anställde jobbar när det behövs. Denna typ av avtal kan leda till flera problem.

"Du riskerar att sitta fast i ett avtal som inte går att säga upp"

Ett problem kan vara det faktum att arbetstiden ska specificeras i ett anställningsavtal. Eftersom arbetsgivaren inte vet hur många timmar som kan garanteras kan konsekvensen bli att arbetsgivaren lovar för många timmar som det inte finns behov av. Då sitter arbetsgivaren fast i ett avtal som inte går att säga upp och ska betala ut lön för det antalet timmar.

Skriver arbetsgivaren för få timmar, kan även detta få konsekvenser på grund av bland annat arbetstidslagen som har begräsningar i antal timmar för mertid och övertid. Om arbetstagaren konsekvent har arbetat mer än det antal timmar som står i anställningsavtalet kan arbetstagaren hävda att arbetsgivaren och arbetstagaren genom sitt handlande har ändrat antal avtalade timmar per vecka.

Säga upp i förtid om avtalat

Visstidsanställningar går bara att säga upp i förtid om ni avtalat om det, varken den anställde eller arbetsgivaren kan ensidigt avsluta anställningen. Om ni inte har avtalat om att visstidsanställningens ska kunna sägas upp måste ni komma överens om att den ska upphöra i förtid.

Det bästa rådet som motverkar att arbetstagaren är anställd mellan arbetstillfällena är att skriva ett nytt avtal för varje dag/dagar som arbetstagaren ska arbeta. Detta kan bli lite krångligt, då det betyder att arbetsgivaren måste skriva nya avtal väldigt ofta. Men i annat fall riskerar arbetsgivare sitta fast i ett avtal till dess att det löper ut.

5 viktiga råd att tänka på vid allmänna visstidsanställningar:

  • Skriv alltid skriftliga anställningsavtal.
  • En allmän visstidsanställning måste ha ett slutdatum.
  • En allmän visstidsanställning får inte tillsammans med tidigare allmänna visstidsanställningar, vikariat och säsongsanställningar vara sammanlagt mer än två år under de senaste fem åren.
  •  En allmän visstidsanställning upphör inte förrän den avtalade periodens utgång. Man kan dock avtala särskilt om att anställningen ska kunna upphöra i förtid, men då krävs att arbetsgivaren har saklig grund enligt lagen om anställningsskydd för uppsägningar.
  • En allmän visstidsanställning får inte inledas med en provanställning.
Taggar
Riks Guide
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.