headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Han sparar 130 000 om året

Med rätt argument kan du sänka dina räntekostnader rejält. Företagaren Sven-Olov Bergman utmanade banken och sparar nu 130 000 kronor per år.

Pruta på räntanDet är svårt att förhandla med banken om du saknar bra argument. Det upptäckte Sven-Olov Bergman, vd för Bergman Plast i Gnarp söder om Sundsvall. Därför tog han hjälp av Fundcurve, en tjänst som hjälper småföretagare att lyckas i ränteförhandlingar med banken. Tjänsten innebär att analysföretaget tar fram ett förhandlingsunderlag som bygger på vilka risker och tillgångar som finns i det aktuella företaget – och vilket räntepåslag som är rimligt. Analysen påminner i stora drag om den räntebedömning som bankerna själva gör.


– Vi hade förutsatt att våra räntevillkor var konkurrenskraftiga, men ränteanalysen tvingade oss att tänka om.

Ränteanalysen indikerade att Bergman Plast betalade för höga räntor på sina bankkrediter: ett fastighetslån på cirka 5 miljoner kronor samt en checkkredit. Sven-Olov bokade ett möte med banken och presenterade den ränteanalys som pekade på att det var dags att sänka räntan – rejält.

– Min bankman insåg omgående att de inte hade sänkt räntan i den takt som de borde ha gjort. Samtalet resulterade i att vi utan någon större diskussion mer än halverade våra räntekostnader, det betyder att vi sparar 130 000 kronor per år, säger Sven-Olov.

Sven-Olov Bergman har varit kund i sin bank sedan 2008, dessförinnan hade företaget haft samma bank i närmare 50 år.

– Det är lätt gjort att man blir alldeles för trogen sin bank, säger han. Du ska alltid utmana din bankkontakt, det lönar sig.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap