podcast news play företagaren I media förmån
EU- och handelsminister Ann Linde. Foto. Evelina Carborn.

Trump, norrmän och småföretagare

Handelsminister Ann Linde (S) har hamnat i fokus under senare tid. I en intervju med tidningen Företagaren berättar hon om frihandel, envisa norrmän och hur hon vill få fler småföretagare att satsa på export. Och så avslöjar handelsministern vad som oroar henne mest.
Publicerad 12 apr 2017

Varför vill regeringen att små och mellanstora företag ska satsa på export?

– Bara 10 procent av alla svenska företag jobbar med export, vilket är en alldeles för låg siffra. Vi har dessutom blivit sämre på att våga komma ut på marknader som växer. Det är därför som regeringen har lanserat en exportstrategi som ska hjälpa företag att komma ut i världen.

Ska svenska småföretagare som exporterar till USA vara oroliga med tanke på president Trumps många utspel?

– Nej, svenska företagare behöver inte vara rädda för att handeln mellan Sverige och USA drabbas just nu, men det finns anledning att se med oro på den ökade protektionism som vi upplever just nu. Jag tror att internationell handel går in i en svårare period.

Men president Trump är ju tydlig med att han vill minska importen till USA?

– I första hand väljer inte Trump att försvåra handeln med industriländer, han är mest rädd för att billiga importprodukter ska hota amerikanska jobb. Han har riktat in sig på Mexiko, Kina och Asien. Han har inte sagt något om handeln med västländerna.

Det finns exportutmaningar på närmare håll. Anna Godevärn tillverkar tunnbrödchips under varumärket Mörsjö Deli i Östersund och hon har gett upp försöken att sälja till Norge. Varför är det så svårt att göra affärer med Norge?

– Jag känner igen det hon berättar och erfarenheterna bekräftas också av den undersökning som regeringen lät Kommerskollegium genomföra för att ta reda på vilka exporthinder som svenska företag upplever som besvärligast. Undersökningen visar att Norge är nummer ett på listan.

Förutom krånglet, finns det fler problem med Norge?

– Ja, Norge har valt att inte vara med fullt ut i tullunionen, bland annat ingår inte livsmedel. Det resulterar i höga tulltariffer, exempelvis hela 200 procent på svensk ost!

Vad kan du som handelsminister göra?

– Jag tar alltid upp problemen när jag träffar norska ministrar, men vi har inte nått någon framgång. De svarar helt enkelt att nuvarande regler är fördelaktiga för Norge och de ser ingen anledning att ändra något.

Om Norge är svårt så upplever många företagare stora möjligheter i Asien. Är det läge för fler små och medelstora företag att våga satsa på den asiatiska marknaden?

– Absolut, vi vet ju att tillväxten och befolkningsökningen sker i Asien och det är tvärtom i Europa. 70 procent av Sveriges handel sker med EU och det visar att vi har lyckats med den inre marknaden. Men du som företagare måste se långsiktigt. Det är inte i EU som pengarna och människorna finns. Det är i Asien.

Ann Linde och Per Manns

Tekotryck i Sölvesborg (Årets Företagare i Blekinge 2016) har expanderat och nyanställt tack vare exportframgångar i Sydkorea. Hur kan regeringen bidra till att ännu fler svenska företag vågar satsa på Asien?

– Fler frihandelsavtal mellan EU och Asien ger direkta resultat. När EU fick ett frihandelsavtal med Sydkorea så ökade EU:s export med 55 procent. Jag blir så glad när jag hör exempel som Tekotryck, det visar vilken betydelse exporten kan ha för svenska företag.

Det finns många företagare som upplever att det är svårt och dyrt att få följa med på de så kallade främjanderesor som du och regeringen gör tillsammans med Business Sweden för att marknadsföra svenska exportföretag internationellt. Är det inte dags att släppa in småföretagare också?

– Jag tycker inte att vi utestänger småföretagare, men det stämmer att det kostar en del att följa med. Min uppfattning är att de småföretagare som har följt med på resorna har upplevt att de har fått bra valuta för pengarna. Men det är en investering, det kostar 30 000–100 000 kronor.

”Jag tar alltid upp problemen när jag träffar norska ministrar, men vi har inte nått någon framgång”

Till slut, det var få som för ett år sedan trodde att britterna skulle lämna EU och att det amerikanska folket skulle välja Donald Trump till president. Vad oroar dig mest just nu?

– Att Marine Le Pen vinner det franska presidentvalet. Det skulle vara väldigt illa, både för EU, världshandeln och Sverige som ett litet och exportberoende land. Jag hoppas att det inte blir så. Det skulle vara riktigt, riktigt obehagligt.

Text: Per Manns. Foto: Evelina Carborn.

Taggar
Riks Reportage
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.