podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter
Tidningen företagaren

Allt om bidrag till företagare

Företag som nyanställer kan få bidrag med upp till 85 procent av lönekostnaden. Men det är få småföretag som utnyttjar möjligheterna. Här är allt du behöver veta om de olika stödformerna.
Publicerad 8 sep 2016

Läs även: Stora guiden för Soloföretagare

Läs även: Så ökar du din försäljning

Läs även: Så blir du medlem i Företagarna

Omgivet av åkrar och gårdar på den halländska landsbygden ligger verkstadsföretaget Tomal. Teddy Eriksson är vd på företaget som tillverkar doseringsanläggningar till industrikunder, främst inom miljöteknik. Högskoleingenjörer och svetsare är eftertraktade på Tomal. Men för Teddy Eriksson är det ändå en tröskel att ta in nytt folk bland de drygt 60 anställda.


– Det krävs omhändertagande och tar energi innan personen blir varm i kläderna. Första året kan det vara en belastning, säger han. 

För att få ner kostnaderna har Teddy Eriksson prövat att ta in personer med anställningsstöd.

– Just nu har vi en medarbetare inne på nystartsjobb.

Nystartsjobb är den mest utnyttjade av Arbetsförmedlingens stödformer. En arbetsgivare som anställer en arbetslös person äldre än 26 år får tillbaka dubbla arbetsgivaravgiften från staten.

– Jag får tillbaka 166 000 kronor på ett år. Det är jättemycket pengar som jag kan spara inledningsvis, säger Teddy Eriksson.

Stödet blev avgörande för beslutet.

– Om vi inte hade haft hjälp hade vi inte tagit in medarbetaren. Nu när hon är på plats är hon en tillgång för företaget, säger han.

Teddy Eriksson

Teddy Eriksson lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna hos den som ska anställas.

– Jag vill ha positiva och drivande personer, säger han.

Problemet är att det är svårt att avgöra om en arbetssökande är rätt person. Genom att ta in praktikanter från industritekniska programmet på Falkenbergs gymnasium har han skaffat sig den möjligheten.

– Det fungerar. Vi har tolv svetsare här, och de flesta av dem kommer från industritekniska programmet.

För Teddy Eriksson är mångfalden den stora utmaningen.

– Vi behöver få in fler kvinnor och fler från utlandet.

”Småföretagen kan inte tillräckligt mycket om bidragen”

Instegsjobb är den stödform Arbetsförmedlingen erbjuder för att uppmuntra företagen att anställa nyanlända. En arbetsgivare kan få upp till 80 procent av lönen i bidrag. Men Teddy Eriksson skulle vilja ha större möjligheter att lära känna personen innan anställningskontraktet skrivs under, eller en betydligt lägre ingångslön som sedan ökar markant när personen blir varm i kläderna.

Barbro Bergman, Jonas Sonesson, Mia Strömberg.
Arbetsförmedlaren Barbro Bergman (nere till höger) hjälper företagare i Halland med rekryteringar. Restauratören Jonas Sonesson på Holms golfklubb fick förstärkning i köket av Mia Strömberg.

Barbro Bergman är arbetsförmedlare i Varberg och har medverkat i projektet Jobbsökarna som drogs igång av Företagarna. Konkret jobbar hon med att söka upp småföretag för att hitta arbetstillfällen. Hon upplever att det är få företag som använder sig av anställningsstöd.

– Småföretagen kan inte tillräckligt mycket om detta, säger hon.

”En arbetsgivare som anställer en arbetslös person äldre än 26 år får tillbaka dubbla arbetsgivaravgiften från staten”

Hon börjar ofta med nystartsjobben när hon ska informera om stöden. Precis som Teddy Eriksson på Tomal är de flesta småföretag angelägna om att hitta rätt person, konstaterar hon.

– Personkemin är det primära. Vi börjar aldrig utifrån stöd, säger Barbro Bergman. Krångliga procedurer och många formulär gör att åtskilliga företagare avskräcks från att söka stöd. Men när det gäller nystartsjobb behöver det inte vara särskilt krångligt, anser hon.

– Om en person är kvalificerad kan ett nystartsjobb gå rätt så fort. Är det inga konstigheter vad gäller uträkningen för den arbetssökande eller kontrollen av arbetsgivaren kan det vara möjligt på tre arbetsdagar, säger hon.

Hon medgert att det kan vara svårt för företagare att hitta rätt bland stödformerna.

– Det är lite för många att hålla reda på. På Arbetsförmedlingens hemsida finns detaljerad information om de olika stödformerna (se sammanställningen längre ned).

Även om nystartsjobb är den enklaste och mest utnyttjade ersättningsformen finns det stöd som är mer ekonomiskt fördelaktiga för arbetsgivaren. Nystartsjobb ger max 63 procent av lönen – om den anställde tjänar mer än 22000 kronor/månad sjunker andelen. Instegsjobb ger mer i ersättning till ett företag som tar emot en nyanländ.

– Instegsjobb är mer förmånligt för arbetsgivaren. Det ger upp till 80 procent av lönen, säger Neda Mostofi, arbetsförmedlare i Borlänge som arbetar enligt jobbsökarmodellen.

Trots det är det bara runt 4 000 personer i hela landet anställda på instegsjobb, mindre en tiondel av dem som utnyttjar nystartsjobb.

– Nystartsjobb har varit väldigt vanligt inom kommunen. Instegsjobb förekommer mer på
den privata sidan, till exempel inom restaurang och handel, säger Neda Mostofi.

Men det är framför allt större arbetsgivare som drar nytta av stöden.

– Det är inte så många bland mindre företag. Även hon anser att småföretagen är dåligt informerade. Samtidigt kan en del stöd upplevas som snåriga. Ett exempel är yrkesintroduktion, ett lärlingssystem som ska ge arbetslösa ungdomar en möjlighet att lära sig ett yrke.
– Jag var i kontakt med en arbetsgivare på ett åkeri, som tyckte det här var väldigt krångligt.

Olika formulär ska fyllas i samtidigt som yrkesintroduktion är omgärdad av detaljerade bestämmelser. Krav finns på individuella utbildningsplaner, som ska godkännas av facket.

– Här skulle facket kunna förenkla för oss, säger Neda Mostofi.

Förhoppningarna var stora att yrkesintroduktion skulle bli ett botemedel mot ungdomsarbetslösheten när den infördes för ett par år sedan. Än så länge har den inte blivit någon större succé. Endast strax över 800 personer deltog i programmet i början på 2016.

”Personkemin är viktigast, inte stödet”

För den arbetsgivare som vill lära upp ungdomar och arbetslösa finns det flera olika stödformer.

● En är traineejobb som ger ersättning för hela 85 procent av lönen. Men här gäller att den anställda jobbar max halvtid och studerar samtidigt. Stödet är dessutom begränsat till 20–24- åringar och gäller bara bristyrken eller välfärdssektorn.

● Den som tar in en arbetssökande på praktik slipper lönekostnader. Här är det Försäkringskassan som betalar ut pengarna i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Men praktiken är begränsad till max sex månader, och arbetsgivaren måste ställa upp med handledare och utbildningsplan.

● Särskilt anställningsstöd är en av de stödformer som ger högst ersättning för arbetsgivaren, upp till 85 procent av lönen. Förutsättningen är att man anställer en person som deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin i minst ett halvår. Trots det var det bara knappt 5 000 personer i hela landet som omfattades av stödet i januari.

● Lönebidrag är den näst mest utnyttjade stödformen, efter nystartjobb. En arbetsgivare som anställer en person med nedsatt arbetsförmåga kan få ersättning. Ersättningens storlek bestäms efter en individuell utredning hos Arbetsförmedlingen.

Parallellt med att Arbetsförmedlingen kritiseras för byråkrati rapporterar medierna med jämna mellanrum om fusk med anställningsstöd. Brottsförebyggande rådet konstaterade i en rapport i fjol att Arbetsförmedlingens kontroll var underdimensionerad.

– Vi har ganska bra koll på våra företag. Det är vanligare med fusk i större städer, säger Neda Mostofi i Borlänge.

I dag gör Arbetsförmedlingen rutinkontroller av alla arbetsgivare som söker anställningsstöd. Där ingår att företaget måste vara registrerat som arbetsgivare. Obetalda skatter eller skulder hos Kronofogden leder till avslag. Företag som lagt varsel de senaste nio månaderna är också uträknade. Dessutom krävs i regel att de anställda är försäkrade och att lönen motsvarar nivån i kollektivavtalet.

Så funkar anställningsstöden:

Nystartsjobb

Riktas till: Personer som varit arbetslösa, sjukskrivna, nyanlända m fl.
Krav på anställda: Utanför arbetsmarknaden i minst 12 mån (6 mån för 21–26-åringar). Gäller även nyanlända och deltagare i jobbgarantin.
Krav på arbetsgivare: Skriftligt anställningsavtal.
Ersättning: Arbetsgivaravgiften på lön upp till 22 000 kr. Dubbla arbetsgivaravgiften för långtidsarbetslösa och äldre än 26 år.
Lönekrav: Lön och förmåner som är likvärdiga med kollektivavtalet i branschen.
Hur länge? Max ett år för ungdom 21–25 år. Max fem år för personer 26–54 år. Max tio år för 55+.
Övrigt: Ersättning krediteras på skattekontot.
Maxstöd i procent av lönen: 63%.

Yrkesintroduktion
 
Riktas till: Ungdomar, nyanlända samt långtidsarbetslösa.
Krav på anställda: Saknar yrkeserfarenhet och är 15–24 år. Nyanlända 25 år och äldre, långtidsarbetslösa 25 år och äldre.
Krav på arbetsgivare: Kollektivavtal, eller hängavtal, och försäkringar. Anställning minst 75% i minst 6 mån. Inga uppsägningar de senaste 12 mån. Skriftligt avtal.
Ersättning: Arbetsgivaravgiften på 31,42 procent.
Lönekrav: Lön enligt kollektivavtalet.
Hur länge? Max ett år.
Övrigt: Ersättning krediteras på skattekontot. Handledning och utbildningsplan.
Maxstöd i procent av lönen: 55%

Särskilt anställningsstöd

Riktas till: Deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin.
Krav på anställda: Har deltagit i jobb och utvecklingsgarantin i minst sex månader.
Krav på arbetsgivare: Kollektivavtal och/eller försäkringar. Inga uppsägningar de senaste 12 mån. Skriftligt anställningsavtal.
Ersättning: 85 procent av lönekostnaden. Max 890kr/dag.
Lönekrav: Lön enligt kollektivavtalet.
Hur länge? Max 1 år med ev. möjlighet till förlängning ytterligare ett år.
Övrigt: Utbetalning via rekvisition månadsvis i efterskott.
Maxstöd i procent av lönen: 85%.

Instegsjobb

Riktas till: Nyanlända som fått uppehållstillstånd med viss klassningskod senaste tre åren. Krav att SFI-studier pågår samtidigt.
Krav på anställda: Max tre år i Sverige, äldre än 20 år.
Krav på arbetsgivare: Kollektivavtal och/eller försäkringar. Inga uppsägningar de senaste 9 mån. Skriftligt anställningsavtal.
Ersättning: 80 procent av lönekostnaden. Max 800 kr/dag.
Lönekrav: Lön och förmåner som är likvärdiga med kollektivavtalet i branschen.
Hur länge? Max 1 år, 2 år om anställningen är högst 50%.
Övrigt: Utbetalning via rekvisition månadsvis i efterskott. Endast 4 000 personer är anställda inom denna bidragsform.
Maxstöd i procent av lönen: 80%.

Traineejobb

Riktas till: Ungdom 20–25 år, långtidsarbetslösa 25 år och äldre, samt nyanlända med viss klassningskod.
Krav på anställda: Går yrkesutbildning. Gymnasiekompetens. Arbetslös i minst 3 månader samt nyanlända.
Krav på arbetsgivare: Kollektivavtal och/eller försäkringar. Inga uppsägningar de senaste 12 mån. Skriftligt anställningsavtal.
Ersättning: Trainee bristyrke max 300 kr/dag. Trainee välfärdssektorn max 510 kr/dag. Vid anställning 50%.
Lönekrav: Lön och förmåner som är likvärdiga med kollektivavtalet i branschen.
Hur länge? Max 1 år.
Övrigt: Gäller välfärdssektorn och bristyrken. Utbetalning via rekvisition månadsvis i efterskott.
Maxstöd i procent av lönen: 85%.

Lönebidrag

Riktas till: Personer med nedsatt arbetsförmåga.
Krav på anställda: Nedsatt arbetsförmåga.
Krav på arbetsgivare: Kollektivavtal och/eller försäkringar. Skriftligt anställningsavtal.
Ersättning: Individuell bedömning. Ersättning för lön upp till 16 700 kr.
Lönekrav: Lön och förmåner som är likvärdiga med kollektivavtalet i branschen.
Hur länge? Max fem år.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna